ടീച്ചർ എന്റെ രാജകുമാരി 5 [Kamukan]

ടീച്ചർ എന്റെ രാജകുമാരി 5 Teacher Ente Raajakumaari Part 5 | Author : Kamukan [ Previous Part ]   പഴയ  ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്റെ  വായയിൽ  നിന്നും  പുറത്തേക്  വന്നു ഐ ലവ് യു. ക്ലാസ്സിൽ  ഉണ്ടാരുന്നു എല്ലാവരും  അതിശയത്തോടെ കൂടി എന്നെ നോക്കി….. തുടരുന്നു   വായിക്കുക, പെട്ടന്ന്  ആയിരുന്നു  രാഹുൽ  എന്റെ  […]

Continue reading

ടീച്ചർ എന്റെ രാജകുമാരി 4 [Kamukan]

ടീച്ചർ എന്റെ രാജകുമാരി 4 Teacher Ente Raajakumaari Part 4 | Author : Kamukan [ Previous Part ]   ടീച്ചർ പുറകിൽ നിന്നു എന്നെ വിളിക്കു ഉണ്ടാരുന്നു. എന്നാൽ രാഹുൽ ഇതു ഒന്നും അറിയരുതേ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടാരുന്നത് ഉള്ളു.   പക്ഷേ,…..     തുടരുന്നു വായിക്കുക,   തനിക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവൻ നടന്നകന്നു. അങ്ങകലെ പഞ്ചമം കാട്ടിൽ ഒരുജ്വലിക്കുന്ന ഹോമകുണ്ഡത്തിനു മുൻപിൽ […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 6 [Kamukan]

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 6 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 6 | Author : Kamukan [ Previous Parts ] ശരീരം പോലെ മനസ്സും തണുത്തു അവൻ തേടി വന്ന് പരിഹാരം എന്ത് ആണ് എന്ന് അവനു അ നിമിഷം മനസ്സിൽ ആയി.       എന്ത് എന്നാൽ അവൻ….     തുടരുന്നു വായിക്കുക,   തന്നെ ആണ് അ ചോദിച്ചതിന് ഉള്ള ഉത്തരം. അവനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനുയുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.     […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 5 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 5 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 5 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]       ഞാൻ   ഇത്ര  ദിവസം  ആയി  തപ്പി   നടന്ന   ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ആയിരുന്നു അവിടെ  ഞാൻ  കണ്ടതും കേട്ടതും.   തുടരുന്നു   വായിക്കുക,   ഡി  തേവിടിച്ചി  എന്നും  പറഞ്ഞു    കൊണ്ടു ഏട്ടത്തിയെ   കൊങ്ങക്ക് പിടിച്ചു     ഒരു  മൂലയിൽ      […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 4 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 4 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]   അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കതക്  തുറന്നു വരുന്നേ ആളെ  കണ്ടു ഞാൻ   തുടർന്നു വായിക്കുക,   ദിവ്യ  ഏട്ടത്തി  കുളിച്ചു  വരുന്നേ   വരവായിരുന്നു  അത്.   ഇത്ര നാൾ  ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുയും ഏട്ടത്തിയുടെ  സൗന്ദര്യം  കാണുന്നെ  ഇന്ന്   ആയിരുന്നു.   കരിമഷി  എഴുതിയെ   പേടമാൻ മിഴികൾ  തത്തിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടിത്തം.   […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 3 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 3 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 3 | Author : Kamukan [ Previous Parts ]   എന്നാലും പേര് പോലെ തന്നെ എല്ലാം ദിവ്യമായ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരുന്നു അവന്റെ വരവ് തുടർന്നു വായിക്കുക, വേറെ ആര് എന്റെ ചേട്ടൻ ശങ്കരൻ തമ്പി ആയിരുന്നു അത്. മതം ഇളകിയ കൊമ്പനെ പോലെ ആയിരുന്നു അവന്റെ വരവ് തന്നെ. ഡാ പട്ടി നീ എന്റെ കല്യാണത്തിന് വരത്തില്ല അല്ലേ. എന്നെ […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 2 [Kamukan]

 ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 2 ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 2 | Author : Kamukan അതൊക്ക പോട്ടെ എവിടെ അമ്മയുടെ മരുമോള്  വല്ലോം  തൈക്കിളവി ആണോ അവൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.   ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ അമ്മേയെന്നു വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു അയാളെ കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി……..   തുടരുന്നു വായിക്കുക,   സാക്ഷാൽ ദേവത വന്നത് പോലെ എന്താ ഭംഗി. ചോര ചുണ്ട് കരിമഷി  കൊണ്ട് എഴുതിയ പേടമാൻ കണ്ണുകൾ. പച്ച ബ്ലൗസ് യിൽ […]

Continue reading

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ [Kamukan]

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ Chempakachelulla Ettathiyamma | Author : Kamukan   ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ കിഴക്കേ പാടം എന്ന അതിമനോഹരം മായ ഗ്രാമം   അവിടെ മാണിക്കോത്ത് ശങ്കരൻ തമ്പിയുടെ കല്യാണമായിരുന്നു   ഇന്ന് .   ആറ്റു പറമ്പിൽ ദിവ്യ എന്ന നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി ഇന്ന് നാൽപത് കഴിഞ്ഞ ശങ്കരൻ തമ്പിയുടെ പത്നിയായി വലത് കാലെടുത്തുവെച്ച മാണിക്കോത്ത് തറവാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.             ചെമ്പനീർ പൂവിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ    ദിവ്യ അവരുടെ […]

Continue reading