എന്റെ സ്വാതി ടീച്ചർ (Ente Swathi Teacher)

ന്റെ പേര് അജിത്ത്. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്തത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. ഞാൻ
പഠിക്കുന്ന സമയം. സ്വാതി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. അതി
സുന്ദരിയായിരുന്നു ടീച്ചർ. ടീച്ചറെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം അന്നൊക്കെ എല്ലാവരും
ക്ലാസ്സിൽ വരുമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു.
ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ ഞാനും എന്റെ സ്വാതി ടീച്ചറെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് തവണ സ്വയംഭോഗം
ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട്. ടീച്ചർ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ്‌. അത്യാവശ്യം തടിയും, നല്ല ഉയരവും
ഉണ്ട്. പനംകുല […]

Continue reading

കടമക്കുടിയിലെ പെണ്കുട്ടി

  ഞാന്‍ വിനീത്, എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്, ഈ കഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ
ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്…… എല്ലാവരും വായിക്കുക…. അഭിപ്രായം എഴുതുക…….
സുഹൃത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്……. ഞാന്‍ എറണാകുളത്ത് ഒരു
കമ്പനിയില്‍ വര്ക്ക്ാ‌ ചെയ്യുന്ന 30 വയസുള്ള അവിവാഹിതനാണ്. അവിടെ തന്നെ വര്ക്പറയ‌
ചെയ്യുന്ന കടമകുടിയിലുള്ള 24 വയസുള്ള ഒരു പെണ്കുതട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ
കഥയാണിത്. ഇത് നടന്നിട്ട ഇപ്പൊ 4 വര്ഷംി കഴിഞ്ഞു. വെളുത്ത ഉയരം കുറഞ്ഞ നല്ല
അരകെട്ടുള്ള […]

Continue reading