വണ്ടർ വുമൺ [Amal Srk]

വണ്ടർ വുമൺ Wonder Woman | Author : Amal Srk   DC ആരാധകർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ്
ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ പേര് ജോണി എന്നാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ DC യുടെ വണ്ടർ വുമൺ എന്ന
കഥാപാത്രത്തോട് വലിയ ആരാധനയായിരുന്നു. കളികൂട്ടുകാരൊക്കെ സൂപ്പർ മാന്റെയും, ബാറ്റ്
മന്റെയുമൊക്കെ ആരാധകരായപ്പോൾ ജോണിക്ക് മാത്രം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വണ്ടർ
വുമണി നോട് അടങ്ങാത്ത ആരാധന തോന്നി. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വണ്ടർ വുമൺ ( ഡയാന
പ്രിൻസ് ) തന്റെ അടുത്തു […]

Continue reading

Unmada Lahari kambipadam

Malayalam Hot Movie Full Movie – Unmada Lahari – Malayalam Romantic Full Movie |
Glamour Film     Unmadalahari is 1992 malayalam romantic movie. This movie was
directed by K.A Vengidesh.Produced by k.a many.The music was by K.J
Joy.Starring:Babloo,Jeeva,loos mohan,sugandhy.Jayarekha

Continue reading

Veendum Oru Adhya Rathri kambipadam

Malayalam Hot Movie Full Movie | Veendum Oru Adhya Rathri | Malayalam Romantic
Movie | Glamour Film       Veendum Oru Aadhyaraathri Is a 1991 Malayalam
Romantic film Directed by Bhaskar Raj,Starring:Shanavas,Premalatha Music
by:Nawas Rahman Lyrics:Poovachal Khadar Singers:K.S.Chithra,Lathika

Continue reading