ലീന [Shadow]

ലീന Leena | Author : Shadow   ഞാൻ . 35 വയസുണ്ട്. വിവാഹിതയാണ്, രണ്ടു പെന്മക്കലുണ്ട് ഒരാളുടെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പേരിനൊരു ഭർത്താവുമുണ്ട്. ഇന്നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ചരക്കാണ് ഞാൻ. അത്യാവശത്തിലദികം വല്യ മുലകളും പിന്നിലേക്കു തളളിനിൽക്കുന്ന ചന്ദിയും നോക്കി വെള്ളമിറക്കത്തെയും വാണമടിക്കാത്തെയും ചെറുപ്പക്കാരാരും ഈ നാട്ടിലില്ല. ഒരു ദിവസം കുളത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള പൊന്തക്കാട്ടിൽ ഒരു ആളനക്കം.ആളെ എനിക്ക് മനസിലായി എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മോഹനേട്ടൻ.. കുറച്ചു ദിവസമായ് ഞാനിതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. […]

Continue reading