നിഹാരികാമം [Harika]

നിഹാരികാമം Niharikaamam | Author : Harika   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിഹാരിക. ഞാൻ എഴുതുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്. സ്വന്തം കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ച് കിട്ടിയ കഥ. എനിക്ക് 22 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ട്. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷം ആയി. ഭർത്താവ് ഹരി. ഹരിയുടെ സുഹൃത്ത് ആണ് മൂന്നാമൻ. കൃഷ് ദേവ് എന്ന കിച്ചു. കിച്ചു ഹരിയുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എത്തി കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് […]

Continue reading