ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 6 [Kamukan]

Posted by

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 6

ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 6 | Author : Kamukan

Previous Parts ]


ശരീരം പോലെ മനസ്സും തണുത്തു അവൻ തേടി വന്ന് പരിഹാരം എന്ത് ആണ് എന്ന് അവനു അ നിമിഷം മനസ്സിൽ ആയി.

 

 

 

എന്ത് എന്നാൽ അവൻ….

 

 

തുടരുന്നു വായിക്കുക,

 

തന്നെ ആണ് അ ചോദിച്ചതിന് ഉള്ള ഉത്തരം. അവനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനുയുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.

 

 

എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മഴ കുളിര് മാത്രമേ തരുന്നു ഉള്ളു. എന്നിലെ എന്തെല്ലാമോ അകന്നുപോയി ഒരു ഫീലിംഗ്.

 

ഒന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ ചേട്ടൻ കാരണം ജീവിതം പോയ ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ട്‌ എന്റെ വീട്ടിൽ അവളെ എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കണം.

 

അത് ഏതു മാർഗത്തിൽ ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ അതിനു തയ്യാറാകും.

 

 

കാരണം എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടം ആണ്. എന്ത് ആയാലും നേരെ ചെന്നു അവളോട് ഇഷ്ടം ഞാൻ പറയത്തില്ല.

 

എന്നാൽ ഇനി ആർക്കും വേണ്ടി അവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല.

 

ഏതു ആയാലും കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ലീവ് എടുക്കണം.എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *