എന്റെ തുടക്കം 3 [ഭ്രാന്തൻ കാമുകൻ]

Posted by

എന്റെ തുടക്കം 3

Ente Thudakkam Part 3 | Author : Bhranthan Kamukan

Previous Part | www.kambistories.com

അമ്മായിയും ഞാനും


 

ഇനി എൻ്റെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ശരിക്കുള്ള സെക്സ് കഥ ആണ്, എൻ്റെ ഇളയ അമ്മായിയും ആയിട്ട്, ആണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അണ് അമ്മവാൻ അമ്മായിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്,

ഗൾഫിൽ ഉള്ള അമ്മാവൻ പോയ എല്ലാ സമയത്തും അമ്മായിക്ക് അവരുടെ ബെഡിൽ തന്നെ കിടന്നു ഒരു തുണ ആയിരുന്നത് ഞൻ ആയിരുന്നു ,ഞങൾ തമ്മിൽ ഒരു 8 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ വിത്യാസം ഉണ്ടാകാനും വഴി ഇല്ലാ, പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ 21 ആം വയസ്സിൽ ആണ് ഒരു കളി നടക്കുന്നത് ,

 

അമ്മായിക്ക് അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു, അമ്മാവൻ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് 3 വർഷം ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്തും, പിന്നെ അമ്മാവൻ പോയാ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രേ അമ്മായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ, വേഗം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകും, കൊറേ കാലത്തിനു ശേഷം ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. മൂത്ത കുട്ടി വന്ന ദിവസം തന്നെ പോയി ,

ഇളയ കുട്ടി മാത്രം ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അമ്മായി ബെഡിൽ കിടക്കും , കുട്ടി തൊട്ടിലിലും, അമ്മായിയുടെ പേടി കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പായ വിരിച്ച് നിലത്തും, പണ്ട് ആദ്യം രണ്ടു കൊല്ലം ഒക്കെ എന്നെ കൂടെ തന്നെ ബെഡിൽ കിടത്തിയ ആളാണ്, 12ല് എത്തുന്നത് വരെ സമ്പൂർണ നിഷ്ക് ആയ എനിക്ക് അന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നിയും ഇല്ല, ഞൻ എന്നും ആശാത്തിയെ കെട്ടിപിടിച്ച് കിടക്കും.

 

 

അമ്മായി സുന്ദരി ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പ്രായം ആയിട്ടും നല്ല ശരീരം, വെളുത്ത് തുടുത്ത് എന്ന വലിയ വണ്ണം ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ മുഖം മാത്രം ഉരുണ്ട് നല്ല തുടുത്ത് , ഇരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *