എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 7 [Guhan]

Posted by

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 7

Ente Khadeeja Itha Part 7 | Author : Guhan

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വായിക്കുക .

വാതിൽ തുറന്നതും അമ്മ ഞെട്ടി .. അച്ഛൻ ആയിരുന്നു അത് .

അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും റൂമിൽ കിടന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉഴുന്നുമറിച്ചത് . ഞാൻ നഗ്നന് ആയി അവടെ തന്നെ കിടകുവായിരുന്നു .

അച്ഛൻ അകത്തോട് കേറി . എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ ഉറപ്പിച്ചു . പക്ഷേ അച്ഛൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടികാൻ വേണ്ടി അടുകളയിലോട് പോയി . ആ ഗാപ്പീൽ അമ്മ ഓടി എന്റെ അടുത്തു വന്നൂ .

അമ്മ : ഡ എണീകട .. അച്ഛൻ വന്ന് ..

ഞാൻ :ങേ ..

അമ്മ : എടാ സമയമില്ല .. പെട്ടന് .. തുണി ഒന്നും ഇടണ്ട .. നീ പെട്ടന്ന് ഓടി മണ്ടയിലൊട് പോ . ..

ഞാൻ അച്ഛൻ കാണാതെ എങ്ങനയോ ഓടി മണ്ടയിൽ എത്തി . റൂമിൽ കേറി . അമ്മ അവടെ കിടന്ന എന്റെ ഡ്രസ് എടുത്ത് അമ്മയുടെ ഡ്രസിന്റെ ഇടക് കുത്തികേറ്റി .

എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രെക്ഷപ്പെട്ട് . അച്ഛൻ ആയിരികുമെന്ന് അമ്മ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല . അതാണ് അമ്മ എന്നെ വിളികാതെ പോയി വാതിൽ തുറന്നത് . വേറെ ആരെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ റൂമിൽ കേറി വെരുത്തില്ലലോ .

വേറെ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഞാൻ പയ്യെ താഴോട് പോയി . അച്ഛൻ കുളികാൻ കേറി . അമ്മ അടുകളയിൽ ചായ ഉണ്ടാകുന്നു . ഞാൻ ചെന്ന് പുറകിലൂടെ കെട്ടിപിടിച്ചു . എന്റെ അതേ നീളമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് . അമ്മ ഒന്ന് ഞെട്ടി . ഞാൻ ആ കഴുത്തിന്റെ പുറകിൽ ഉമ്മ വെച്ചു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *