ചോളം 7 [Roy] Climax

Posted by

ചോളം 7

Cholam Part 7 | Author : RoyPrevious Parts

 

ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പാപ്പനുമായുള്ള മിനിയുടെയും കുഞ്ഞമ്മയുടെയും കളികൾ മുറക്ക് നടന്നു. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മച്ചിയെ ചതിക്കാൻ മനസ് വരാത്തത്കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മയുമായി അടുത്തില്ല.

അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി എന്റെ കുഞ്ഞു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ദിവസം. എന്റെ അമ്മച്ചി എന്റെ പെണ്കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി. മറ്റാരേക്കാളും സന്തോഷം എനിക്കായിരിക്കുമല്ലോ.

കുഞ്ഞമ്മ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കൂടെ അപ്പാപ്പനും. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ദിവസം ആയിരുന്നു എന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ മോളുടെയും.

കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പാപ്പൻ മിനിക്ക് ഒരു വിവാഹാലോചന കൊണ്ടു വന്നു. അപ്പാപ്പന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആയിരുന്നു. ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ. അപ്പാപ്പന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത തന്നെ ആണ് വീട് . ഒരു അപകടത്തിൽ ആരും ഇല്ലാതെ ആയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ.

അപ്പാപ്പൻ കൊണ്ടുവന്നതും. പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ അമ്മച്ചി ഈ പ്രായത്തിൽ പ്രസവിച്ചതും എല്ലാം കൊണ്ടും വേറെ നല്ല ആലോചന വരില്ല എന്നു മനസിലാക്കിയ ഞങ്ങൾ ആ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു.

ശരിക്കും ഇവിടെ അപ്പാപ്പൻ തനിക്ക് എന്നും മിനിയെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു ബന്ധം ആണ് എന്ന് അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ അറിയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു.

എന്റെ മനസിൽ ഞാനും അമ്മച്ചിയും നമ്മുടെ മോളും മാത്രമായി ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു .

അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി. മിനിയുടെകല്യാണ ദിവസം.
കുഞ്ഞമ്മ ആ തിരക്കിനിടയിലും എന്നെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എന്റെ മനസ് അതിനു കീഴ്പെട്ടില്ല.

കല്യാണ തിരക്കുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മിനി അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഓരോരോ അൽക്കാരയി സ്ഥലം കാലിയാക്കി.

പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദിവസം ആയിരുന്നു. എന്റെയും എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെയും.

,, അമ്മച്ചി ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ചു ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ട്

,, എന്താ മോനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *