പുതിയ നാടും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും [LekakaN]

Posted by

പുതിയ നാടും പുതിയ അനുഭവങ്ങളും

Puthiya Naadum Puthiya Anubhavangalum | Author : Lekakan

 

 

ഇതൊരു ഇൻസെസ്റ് കഥയാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവായി വായിക്കരുത്, അമ്മ മകൻ ബന്ധമാണ് ഉള്ളിൽ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ തുടർന് വായിക്കാതിരിക്കുക പ്ലീസ് ,,

കഥ എഴുതി വല്യ പരിചയമൊന്നും എനിക്കില്ല, ഇവിടെ തന്നെ വളരെ നന്നായി കഥകളെഴുതുന്ന ദാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.

ഞാൻ അച്ചു, വയസ് 22 കോട്ടയത്തൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരേ ഒരു സന്തതി. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീർത്തു ഇനി എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം. ഇനി എങ്ങനെ എങ്ങോട്ടു എന്നൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ വെറുതെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ചെറിയ വെള്ളമടിയും വലിയുമൊക്കെ ആയി നടക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് ഉള്ളോണ്ട് എനിയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ദിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ ഉപദേശം.

ഓ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ പരിചയ പെടുത്തിയില്ല. അച്ഛൻ തോമസ് 46 വയസ് ഗൾഫിൽ കോൺട്രാക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണത്തിനു ഒരു ബുദ്ദിമുട്ടുമില്ലാരുന്നു, പിന്നെ അമ്മ ഷൈനി അമ്മക്കങ്ങനെ ജോലി ഒന്നുമില്ലാരുന്നു എന്നാലും അമ്മക്കും അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അമ്മ ബി എസ് സി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴാരുന്നു അച്ഛനുമായി കല്യാണം ഇപ്പൊ അമ്മക്ക് ഏകദേശം 40 വയസ്.അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കോഴ്സ് കൂടെ പഠിക്കു.

ഗൾഫിൽ അതുടെ കഴിഞ്ഞു ജോലി ശെരിയാക്കാമെന്നും അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചു. എനിക്ക് അതിൽ വല്യ താല്പര്യം ഇല്ലാരുന്നു, വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടികൾ തുടർന് കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. അത്യാവശ്യം കൂട്ടുകാരുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ബുദ്ദിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *