നിഷിദ്ധ ജ്വാല (E003) |കിരാതന്‍|

Posted by

നിഷിദ്ധ ജ്വാല – (E003)

Nishidhajwala Part 3 Author : ഡോ.കിരാതന്‍ 

Click here to read previous Part

നിഷിദ്ധ ജ്വാല (E003) |കിരാതന്‍|

റിയാസ്സ് പതുക്കെ പാത്തൂമ്മയുടെ മുലകളുടെ വടിവുകള്‍ വ്യക്തമായി കാണുവാനായി അരികിലേക്ക് മുത്തുമണികള്‍ പെറൂക്കിയെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന നീങ്ങി.

പാത്തൂമ്മ അവന്‍റെ വരവ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവള്‍ വിചാരിച്ചപ്പോലെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതില്‍ സന്തുഷ്ടയായി. കൂടുതല്‍ കുനിഞ്ഞ് ആ വന്‍മുലകളുടെ ചാരുത അവനിലേക്ക് പകര്‍ന്നു. അവന്‍റെ വിരലുകള്‍ മുത്തുകള്‍ പെറുക്കിയെടുക്കുബോള്‍ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതു കണ്ട പാത്തൂമ്മ അവന്‍റെ അരികിലേക്ക് തന്ത്രപൂര്‍വ്വം പുറം തിരിഞ്ഞു. പതുക്കെ അവന്‍റെ നിശ്വാസത്തിന്റെ ചൂട് ആ മഹാ ചന്തിയില്‍ പതിയുന്നതായി പാത്തൂമ്മ അറിഞ്ഞു. അവന്‍റെ നിശ്വാസത്തിന്റെ ചൂടും വേഗതയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നിയ പാത്തൂമ്മ ആ ചന്തി അവന്‍റെ മുഖത്തേയ്ക്ക് പതുക്കെ വച്ചു.

പാത്തൂമ്മയുടെ വിരിഞ്ഞ ചന്തികുടങ്ങള്‍ റിയാസ്സിന്‍റെ മുഖത്ത് തട്ടിയപ്പോള്‍ ആ ആരാമത്തിലെ ചൂടും അതിനോടൊപ്പമുള്ള മാസ്മരീകമായ മദഗന്ധം അവന്‍ ആഞ്ഞുവലിച്ചു. ആ കറുത്ത പര്‍ദ്ദ പൊക്കി മാറ്റി വിരിഞ്ഞ ചന്തിചാലുകള്‍ നക്കാന്‍ അവന്‍റെ നാവ് കൊതിച്ചെങ്കിലും അവനതടക്കി. സത്യത്തില്‍ അവനാവശ്യം പാത്തൂമ്മയുടെ ചക്കമുലകളായിരുന്നു അതിന്‍റെ നനുനനുത്ത സൗന്തര്യം അവന്‍റെ കണ്‍മിഴികളില്‍ നിന്ന് മായുന്നില്ലായിരുന്നു. ആ മുകളുടെ സൗന്തര്യം വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാന്‍ അവന്‍ എന്തു വിട്ടു വീഴ്ചക്കും തയ്യാറായിരുന്നു.

“…ഈ ഭാഗത്താണല്ലോ പാത്തൂഉമ്മോ മുത്തുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത്….”. റിയാസ്സ് ആ മുലകള്‍ കാണുവാനായി ആര്‍ത്തിയോടെ പാത്തൂമ്മയുടെ മുന്നിലേയ്ക്ക് വന്നു. മുട്ടുകാലില്‍ ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്‍ പാത്തൂമ്മയുടെ മുലകളിലേക്ക് ആര്‍ത്തിയോടെ നോക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *