കന്നി കളികൾ 3

Posted by

കന്നി കളികൾ 3

KanniKalikal Part 3 bY  Nadal | Previous Parts

 

അമ്മായി വിട്ട് മനസിൽ നമിത ചേക്കേറി…… തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമിതേന്റെ കുടെ പോകാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി… വരുന്ന വഴിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള എല്ലാരും… വഴിക്ക്  ബസ് സ്റ്റാന്റിൽ ഇറങ്ങി… എന്റെ ഡ്രസ്  ബാഗും വീട്ടിലല്ലേ … അത് ആകെ പാരയായി….. എന്നെ ഒറ്റക്ക് വിടോന്നില്ല…. വലുതായി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ… ദേവകി എടത്തി അങ്ങനാ… അതും അല്ല ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് ആദ്യായിട്ടല്ലെ ‘ വന്നത്…. ഞാനും ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി… അമ്മായിവേണോ…. നമിത വേണോ….. നമിതയെ കളിക്കാൻ കിട്ടോ…. അതോ തടവൽ മാത്രമാകുമോ…. മനസിൽ നൂറുചിന്തകൾ അലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി…. അവളുടെ ആവേശം കണ്ടിട്ട്… ബാംഗ്ളുർന്ന്.. നല്ല കളി  കളിച്ച ‘ലക്ഷണമുണ്ട്…. പണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചന്തിക്കടിച്ചപ്പോൾ ചുടായതാ…. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മൈന്റ്ൻ പോവാറില്ലാത്തതാ… ഇതിപ്പൊ അവൾ തന്നെ’ ”…. ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു…… ഞാൻ ബാഗുമെടുത്ത് ഇറങ്ങി….. ഞാൻ പോവാ ദേവേകേത്തി… വീട്ടിനടുത് കല്യാണം ഉണ്ട്…. വഴിക്കിറങ്ങി പോകാന്നു വച്ചതാരുന്നു.”…. ബേഗ് എടുക്കാൻ മറന്നു….. അല്ല മോനെ. നിനക്ക്.. കുറച്ചേ സോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ… ഇവിടെ മുടുത്തോ നിനക്ക്… അതല്ല … വീടിന്റ തൊട്ടടുത്താ കല്യാണം… എന്റെ നല്ല കമ്പനിയുമാണ്.. പോകാതെ പറ്റില്ല.. ഞാൻ അമ്മായി യോ.. ദിനേശട്ടനെയോ കാണാൻ നിക്കാതെ ഇറങ്ങി…. അവരോട് ഞാൻ വഴിക്ക് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്….. ഭാഗ്യത്തിന് റോഡിൽ വന്നപ്പോ ഓട്ടോ കിട്ടി… ടൗണിൽ ഇറങ്ങി…. ബത്തേരിക്ക് ബസ് കയറി.. അവിടുന്ന്…. നേരെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊയിലാണ്ടിക്ക് ബസ് എടുത്തു…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *