രാജനീതി 1

Posted by

രാജനീതി1

Rajaneethi Kambikatha Part-01 bY:KuttaPPan@kambimaman.net


പ്രണയംകഥപറയും നേരം എന്ന കഥക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ നോവൽ തുടങ്ങുന്നു. ഇരു കഥകളും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുവാനാകും എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം ….

 

രാജ നീതി എന്ന കഥ ഒരു വലിയ നോവലാണ്. രാജാവാഴ്ച്ച കാലത്ത് പ്രജകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പീഡനങ്ങളെ അതുപോലെ പകർത്താനാണ് ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു കമ്പിഅനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ സാവകാശം മാത്രമേ ഈ കഥയിൽ ഉണ്ടാവൂ. കഥ തുടങ്ങാം .

രാമപുരം പോരാട്ട വീര്യമുള്ള മർത്താണ്ഡന്റെ നാട് . രാജ്യവും പ്രജകളും മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് കരുതി ജീവിച്ച മാർത്താണ്ഡ ചക്രവർത്തി ഭരിച്ച നാട്.

എന്നാൽ മർത്താണ്ഡന്റെ മരണം …….. നാട്ടിൽ ഉണ്ടായത്. വൻ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം.

പല രാജാക്കന്മാരും രാമപുരം ലക്ഷ്യമിട്ടു. കാരണം ഇവിടെയുള്ള സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതുവരെ രാമപുരത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ പോലും പുറത്തെ പുരുഷന്മാരുമായി വിവാഹിതരായിട്ടില്ല. രാമപുരത്തിലേ പെണ്ണ് രാമപുരത്തിലേ ആണിനുള്ളതാണ്. അത്താണിവിടത്തെ നിയമം . എന്നാൽ പുറത്തുള്ള ആർക്കും രാമപുരം ആക്രമിക്കാനുള്ള ധൈരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

21 വയസുകാരനായ വസുദേവൻ അച്ഛനെക്കാളും കേമനയിരുന്നു. എന്നാൽ വസുദേവൻ പെണ്ണെന്നു കേട്ടാൽ ………..

അവനു പെണ്ണെന്നും ഒരു ബാലഹീനമായിരുന്നു. ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു മോഹിച്ചാൽ അവൻ അവളെ അന്തിയുറങ്ങാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ ഭ്രാന്താണ് . അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരുദിവസം വസുദേവൻ നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയത്. വസുദേവനെ കുറിച്ചറിയുന്ന ഒരു പെണ്ണും അയാളുടെ മുന്നിൽ ചെല്ലാൻ ധൈരം കാണിക്കില്ല. എന്നാൽ അന്ന് അവൾ അറിയാതെ അവന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടു.

ദൂരെ നിന്നും ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന ആ മതകമേനിയിൽ രാജാവിന്റെ കണ്ണൊന്നുടക്കി

ആരാണിവൾ …….. അപ്സരസ്സോ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *