മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ 1

Posted by

മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ

Munthirivallikal Thalirkkumbol By:-JAMES BOND

WWW.KAMBiKUTTAN.NET

പ്രിയപ്പെട്ട kambimaman, വായനക്കാരെ ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്, തെറ്റുകൾ ഉണ്ടകിൽ ക്ഷമിക്കണം.

ഞാൻ ‘ ഫായിസ് ‘ വീട് ‘ എറണാകുളം ‘ +2 വിൽ പടിക്കുന്നു. എന്നിക് 18 വയസ് അയി. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും, ഉമ്മയും, അനിയനും, ഉപ്പ ദുബായിൽ ആണ്. ഉപ്പാന്റെ പേര് ബശീർ, 45 വയസ് അയി. അനിയന്റെ പേര് സൽമാൻ 13 വയസ് അയി. ‘ഹിബ’ എന്നാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര്. ഉമ്മാക്ക് 37 വയസ് അയി. പക്ഷെ ഉമ്മാനെ കണ്ടാൽ അത്ര പ്രായം അയി എന്ന് പറയില്ല, നല്ല സുന്ദരിയാണ്. കണ്ടാൽ മലയാള സിനിമ നടി മീനയെ (ദൃശ്യം എന്ന് സിനിമയിലെ നായിക ) പോലെയിരിക്കും ഉമ്മാനെ കാണാൻ.

ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാനെ ഓർത്താണ് വാണം അടികാർ. ഉമ്മന്റെ അ 38 സൈസ് ഉള്ള വലിയ മുലയും, പിന്നെ അ വലിയ കുണ്ടിയും കണ്ടാൽ എന്റെ കുണ്ണ കമ്പി അവും. ഉമ്മ പുറത്തുപോവുബോൾ ചുരിദാർ ആണ് ഇടാർ,ചിലപ്പോൾ പർദയും. ചിലപ്പോൾ ഉമ്മ ഡ്രസ്സ് മറ്റുപോൾ എന്നിക് ഉമ്മന്റെ അ വലിയ മുലകൾ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഉമ്മാനെ ഓർത്തു വാണം അടികാർ ഉണ്ടാകിലും, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഉമ്മാനെ വളക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഉമ്മാനെ കളിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് 100 ശദമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം മറ്റുഒന്നുമല്ല ഉമ്മന്റെ കടി ഉപ്പ തന്നെ തീർത്തുകൊടുക്കും. ഉപ്പ ആറുമാസം അയൽ ദുബായിൽ നിന്ന് ലീവിന് വരും. അപ്പൊ ഉമ്മയും മായി നല്ല കളിയാണ്. അങ്ങനെ ഉപ്പ നാട്ടിലുള്ള സമയത്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽനിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ എത്തി. ബെൽ അടിക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഉപ്പയും, ഉമ്മയും വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നല്ല കളിയായിരിക്കും കാരണം ഉപ്പ ചിലപ്പോൾ ഒരുമാസത്തെ ലീവിന് ആണ് വരുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *