ദത്ത് പുത്രൻ 2

Posted by

ദത്ത് പുത്രൻ 2

Dathputhran Part-2 Malayalam Kambikatha bY: RocKsTaR

അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവു ദിവസം രാവിലെ അമ്മ പറഞ്ഞുനമ്മുക്ക് ഒന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന്പോയാലോ? ഞാൻ റെഡി എന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ വേഗം റെഡിയാകാം എന്നും പറഞ് അമ്മ ഒരു തോർത് മുണ്ട് എടുതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു പിന്നാലെ ആ ഉരുണ്ട ചന്തി താളതിൽ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ലഗാന് ഒരു ഇളക്കം അമ്മ ബാത്റൂമിൽ കയറി വാതിൽ ചാരി അപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഹം അമ്മയെ ബാത്റൂമിൽ ഇട്ട് ഒന്നു കളിച്ചാലോ ഞാനും വേഗം ബാത്റൂമിലോട്ട് ചെന്നു വാതിൽ തുറന്നു അപ്പോൾ അമ്മ നൈറ്റി ഊരാൻ തുടങ്ങുന്നെ ഉള്ളു എന്നെ കണ്ട അമ്മ എന്തെ ടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വശ്യമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമ്മെടെ കൂടെ കുളികണം അമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല നീ ഇപോ പുറതെ ബാത്റൂമിൽ പോയി വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയാ കാൻ നോക് ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച ഭക്ഷണതിന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെതയിിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ.

ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഭക്ഷണം നമുക്ക് പുറത് നിന്ന് കഴിക്കാം മാളിൽ പോയി ഒരു സിനിമ ഒകെ കണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒകെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക് ഓകെ അണങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാം അതും പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്റെ ടീ ഷർട് മേലോട്ട് പൊകി ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യം കുളി പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയെ ഞാനും കുളിപ്പിക്കാം അമ്മ എന്റെ ടൗസറും ഊരി എന്റെ മുഴുതു നികുന്ന കുട്ടനെ കണ്ടതും അമ്മ കൊതിയോടെ എന്റെ കുട്ടനെ ഒന്ന് തഴുകി അമ്മെടെ കൈ തൊട്ടതും കുട്ടൻ കമ്പി ആയി അമ്മ ശവർ ഓണാകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തടഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മെടെ നൈറ്റി പൊകി നൈറ്റി അഴികാൻ അമ്മയും സഹായിച്ചു …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *