ഇന്ദുവിന്റ്റെ പ്രതികാരം 1

ഇന്ദുവിന്‍റെ പ്രതികാരം     എന്റെ പേര് രജീഷ് ടൌണില്‍ നിന്ന് കുറച്ചു മാറിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തില്‍ ആണ് താമസം ഡിഗ്രി പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ചെറിയ ജോലി ഒക്കെ ചെയ്തും നല്ല ജോലി അന്നേഷിച്ചും നടക്കുന്നു…വീട്ടില്‍ വലിയ പ്രാരാബ്ധം ഒന്നും ഇല്ല അച്ഛന്‍ ബാങ്ക് ഇല്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആയി ജോലി ചെയുന്നു ഒരു ചേട്ടന്‍ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇല്‍ അകൌണ്ടാന്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയുന്നു എനിക്ക് വിദേശത്തു ജോലി ജോലി ചെയാന്‍ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് […]

Continue reading