ജയചേച്ചി എന്റെ ദേവത [Soul Mate]

ജയചേച്ചി എന്റെ ദേവത Jaya Chechi Ente Devatha | Author : Soul Mate   എല്ലാ വായനക്കാർക്കും നമസ്കാരം.. ഇവിടെ ഒരു വായനക്കാരൻ മാത്രം ആയിരുന്നു ഞൻ ഇതുവരെ. ആദ്യമായിട് ആണ് ഒരെണ്ണം എഴുതാൻ ശ്രെമിക്കുന്നത്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം ദയവായി ഷെമിക്കുക.. ഈ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എല്ലാം വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്.. എന്നാലും വായനക്കാരുടെ ഹരത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ റിയൽ ലൈഫ് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.. എന്റെ പേര് സഞ്ജു. പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഐ […]

Continue reading