കോലോത്തെ തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്കളി [Mallu traveller]

കോലോത്തെ തമ്പ്രാൻകുട്ടിക്കളി Kolothe ThambranKutti Kali | Author : Mallu traveller   ഞാൻ ഒരു ഊര് തെണ്ടിയായിരുന്നു യാത്ര പ്രിയൻ. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുപാടിഷ്ടമാണ്. 18ആം വയസിൽ നാട് വിട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇനി കറങ്ങാൻ ഇടമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും യാത്ര ക്കൂലിക്കും വേണ്ടി പല ജോലി ചെയ്തു.ഞാൻ അനന്ദു ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു വലിയ തറവാട്ടിൽ ജനനം. പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ അച്ഛന് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല അച്ഛൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്റെ 4 […]

Continue reading

അറക്കൽ കുടുംബം 1 [അറക്കൽ ആയിഷ]

അറക്കൽ കുടുംബം 1 Arakkal Kudumbam | Author : Arakkal Ayisha   അറക്കൽ തറവാട് എന്റെ വീട് നാട്ടിലെ പേര് കേട്ട തറവാട് നാട് വാഴികൾ എന്ന് പറയാം. അറക്കൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയാർ എന്റെ വല്ലുപ്പപ്പാ ജന്മിയാണ് നാട്ടിലെ പരോപകാരിയും അത്കൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് പേടിയും സ്നേഹവും കൂടുതലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട്. പുള്ളിക്കാരന് ദിവസവും രാത്രി പണിക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഭർത്താക്കന്മാർ അറിയാതെ ചിലർ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുക്കും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം […]

Continue reading

സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് [Pareed Pandari] 

എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സൈനുന്റെ കൂടെ പാത്തുമ്മാന്റെ കാട്ടിലേക്ക് Ente Veetil Ninnu Sainunte Koode Paathummante Kaattilekku | Author : Pradeep Pandarai   മലപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ കുടുബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അഹമ്മദാജിയുടെയും കദീജുമ്മയുടെയും 4 മക്കളിൽ ഇളയവനായ അബ്‌ദുൽഖദ്റിന്റെയും താഹിറായുടേം മകനായി ജനിച്ചു. എനിക്ക് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും മദിരാസിൽ ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ മരണപെട്ടു. അതിന് ശേഷം എന്നെ നോക്കുന്നത് വെല്ലുമ്മയും വെല്ലുപ്പയും ഉപ്പാക്ക് 3 പെങ്ങന്മാരായിരുന്നു എല്ലാവരും […]

Continue reading

കൂടപ്പിറപ്പ് 1 [എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ]

കൂടപ്പിറപ്പ്  1 (എന്നെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ )  KOODEPIRAPPU 1 BY Shanir Shanu   Mm³ gmWnÀ (gmWn þ22 ) Zn{Pn Njnªp tks_ F´m sIt¿s*¶v Bt`mIn¡p¶ hf]w FWn¡v D½]pw sb§apw fmt{Ss]mÅq D¸ sfmjn sImÃn tks_ knkmiw Njn¨p B^psXt]m Nm`nsâ CX]nÂ. D½msâ hz¯v N*n«v t{bfw WXn¨p Nn«n]Sm D½ (giW ) D½m¡v 40þ42 k]Êv D*v M§Ä Cs¸m f`¸p_¯m Smfhw fp¼v […]

Continue reading

തേച്ചാലും പ്രണയം തീരുന്നില്ല 1 ✍️ Pareed Pandari

തേച്ചാലും പ്രണയം തീരുന്നില്ല 1 Thechalum Pranayam Theerunnilla Part 1 bY Pareed Pandari H^pbmXv {bSo£]n H^p {b\]w D*m]n^p¶p FWn¡v 2016 Znhwd_n AkÄ Fs¶ tS¨n«v tbm]n hin¡mkp¶Sn`pf¸p_fm]n^p¶p Fsâ kngf§Ä. ko«v Nm^v Bt`mIn¨p D_¸n¨ N`ym\w Aà AkÄ tks_ H^mapsX NqsX Hant¨mXn tbm]n N`ym\w Njn¨p bn¶oXv ko«nt`¡v N]än]nÃ. FÃmw A_nª Mm³ N^ªp fUyw sNm*v KoknSw Sp`¨ H^p kÀgw NX¶p […]

Continue reading

ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം

ഉമ്മാന്റെ അവിഹിതം തന്ന ഭാഗ്യം Ummante Avihitham Thanna Saubhagyam Part 1 bY pareed pandari dmw¥qÀ: Mm³ Njnªp Wn¡p¶p FWn¡v Cs¸m D½ fm{Stf HÅp 4 kÀgw fp¼v D¸ f^n¨p D½ H^p dm¦ns` fmtWKÀ B\v. M§Ä¡v b_]¯¡ dÔp¡sam¶pfnà D¸]pw D½]pw t{bf knkmifm]n^p¶p ASvsNm*v dÔp¡sams¡ Np_¨p CXªp Wn¶p. bns¶ D¸ f^n¡p¶ hf]¯pw Np_¨p t{blvW§Ä D*m]n Cs¸m FÃmk^pw tkÀbn^nª ØnSn bs£ […]

Continue reading

എന്റെ പൊന്നിത്താത്ത 1 [പരീദ് പണ്ടാരി]

എന്റെ പൊന്നിത്താത്ത part -1 ENTE PONNITHATHA 1 BY PAREED PANDARI   Mm³ KmdnÀ (Kmdpþ 18 ) CSv Fsâ NT]m\v. FWn¡v 10 k]hpÅt¸mÄ H^p BNv–hnZân D¸ f^n¨p Nm_n C¯m¯]pw D*m]n^p¶p C¯m¯¡v A^¡v Smtj¡v SaÀ¶p. bns¶ Fs¶]pw C¯m¯msW]pw tWm¡n kaÀ¯n]Sv D½]m\v D¸msâ sI_n] dnhnWÊv D½ AVzmWn¨p C¶v k`n] ^oSn]nt`¡v F¯n D½ (Kfo` þ40) C¯m¯ (Kho` – sKÊn […]

Continue reading

ഷുക്കൂറിന്റെ പൂറുള്ള ഹൂറികൾ

ഷുക്കൂറിന്റെ പൂറുള്ള ഹൂറികൾ SHUKKOORINTE POORULLA HOORIKAL BY SHUKKOOR   Mm³ KWn¨p kaÀ¶Sv f`¸p_¯p H^p k`n] S_km«n`m\v Fsâ tb^v gp¡qÀ Cs¸m Fsâ NqsX fq¯ sb§apw (30) D½msâ AWn]¯n (40)]pw D½p½]pw (70 ) B\]n«v Mm³ fm{Sw koXv b\n¡v AN¯pw bp_¯pfm]n 4 sb®p§Ä D*v. Fsâ D¸ H^p AbNX¯n f^n¨p f^n¨Sà sNm¶Sm ASnWp tlgw D½s] boZn¸n¨p Wln¸n¨p D½ BßiSy […]

Continue reading

കല്യാണ തലേന്ന്

കല്യാണത്തലേന്ന് Kalyanathalennu Author:ARUN   ഞാൻ അരുൺ (18 ) അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി അടങ്ങിയ ചെറിയ കുടുംബം  10  മിനിറ്റ് നടന്നാൽ അച്ഛന്റെ അനിയന്റെ വീട്   അവിടെ കൊച്ചച്ഛനും കുഞ്ഞമ്മയും മക്കൾ ഇല്ല 10 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്  ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു.   ഇന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ (മാമി ) മകളുടെ  കല്യാണ തലേന്ന് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി  ഞാനും അനിയത്തിയും […]

Continue reading

ഞാനും ഉമ്മയും മൂന്നു പെങ്ങന്മാരും 1

ഞാനും ഉമ്മയും മൂന്നു പെങ്ങന്മാരും 1 Njanum Ummayum Moonnu penganmaarum part 1 Author : Jameel   ഞാൻ ജമീൽ ഉപ്പ മരിച്ച ശേഷം 3 പെങ്ങന്മാരെയും ഉമ്മനെയും ഞാൻ തന്നെയാ നോക്കുന്നത്  എനിക്ക് ഇപ്പോ 24 വയസ്സ്  ഞങ്ങൾ വായനാട്ടിലാണ് താമസം പൈസക്കുറവിനു ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോ ഇവിടെ വന്നു താമസമാക്കി ഞങ്ങൾ ശെരിക്കും മലപ്പുറം കാരാണ്. മൂന്ന് പെങ്ങള്മാരുടെ പഠിപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഭക്ഷണം പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ മെഡിസിൻ ഇതെല്ലം എനിക്ക് കൂട്ടിയാൽ കൂടാത്ത […]

Continue reading