എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മു 1 [AnuP]

എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരി അമ്മു – Part -1 ENTE BHARYAYUDE KOOTTUKAARI AMMU 1 AUTHOR ANUP   ഞാൻ ഇവിടെ എനിക് നടനന ഒരു അനുഭവം ആണ് പറയാൻ പോവുന്നത്. എന്ടെ വൈഫ്  ഇൻടെ  കൂട്ടുകാരി ആയിട് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. എന്ടെ പേര് അനൂപ്. ബാംഗ്ലൂര് ജോലി ചെയുന്നു 30 വയസ് . എന്ടെ ഭാര്യ പ്രിയ 25 വയസ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം  ആയി. ഭാര്യയെ പറ്റി പറയാണേൽ […]

Continue reading