അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ 2

അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ 2 Achanum Njanum Thammil 2 bY Sanju | CLICK to READ PART-01 ശാലു നീ ഇങ്ങിനെ പേടിക്കാതെ .. നിന്റെ ‘അമ്മ പറയുന്ന പോലെ അത്ര ക്രൂരനൊന്നുമല്ല നിന്റച്ഛൻ.. ശാലുവിന്റെ തോളിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ടു സലീന പറഞ്ഞു.. എന്നാലും എന്റ സലീന നിയെന്നോട് ഇതു ചെയ്യാനോ.. അച്ഛൻ അവിടെയുള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് അമ്മക്ക് എന്നെ അങ്ങോട്ടു വിടാൻ തീരെ താത്പര്യമില്ലാതിരുന്നത്.. അതെല്ലാം നിനക്കാറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും … അതിനു നീ കരുതുന്നപോലെ നിന്റച്ഛൻ […]

Continue reading