രതിപുഷ്പം [SK]

Posted by

രതിപുഷ്പം

Rathipushpam | Author : SK


റസിയ പ്ലസ് ടു സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആണ് 38 വയസ് ഒരു മകൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചു 7വർഷം ആയി ആക്‌സിഡന്റ് ആയിരുന്നു റസിയ കാണാൻ അത്യാവശ്യം തടിയും നല്ല മുലയും അതിലേറെ കുണ്ടിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകളെ വാണ റാണി ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ആളുകളെ നോട്ടം തന്നെയും തന്റെ ബാക്കിൽ ആണെന്നും അവൾക് അറിയാം എന്നാലും അവൾ അത് മൈന്റ് ചെയ്യാറില്ല. മകൻ റിഷാദ് എന്ന റിച്ചുവിനും അറിയാം ആളുകളെ നോട്ടം ഉമ്മയെ ആണെന്ന്.

സ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നോക്കുന്നുണ്ട്.ഉമ്മയും മകനും വീട്ടിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്‌ലി ആണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പറയും ആളുകളെ നോട്ടം ഉമ്മയെ ആണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പറയും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായാൽ ആരായാലും നോക്കി പോകും എന്ന് അപ്പോൾ റിച്ചു പറഞ്ഞു നോട്ടം വേറെ ഇടത്തേക് ആണെന്ന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു അപ്പോൾ റസിയയും ചിരിച്ചു ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് റസിയയുടെ കൂടെ ഉള്ള അധ്യാപിക സന്ധ്യ അവളോട് ചോദിച്ചു എടി എങ്ങനെ ആണെടി ഭർത്താവ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നില്കുന്നത് നിനക്ക് ഒരു തുണ വേണ്ടേ പ്രായം ആയിട്ടില്ല ഇനിയും സമയം ഉണ്ട്.

റസിയ പറഞ്ഞു മോൻ ഉണ്ടല്ലോ വലുതായില്ലേ. അത് മതി ഇനിയൊരു കല്യാണം ഇല്ല. സന്ധ്യ അപ്പോൾ നിന്റെ ആവശ്യം എങ്ങനെ തീർക്കും വികാരം ഒക്കെ എപ്പോഴും വിരൽ ഇട്ടാൽ മാത്രം മതിയോ നല്ല സാധനം തന്നെ വേണ്ടേ റസിയ ചിരിച്ചു തത്കാലം അത് മതി. സന്ധ്യ എങ്ങനെ ആണെടി നിന്റെ കുണ്ടി മുല ഇപ്പോഴും തള്ളി നില്കുന്നത് ആരെങ്കിലും വളം ഇടുന്നുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു മുലയിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കി.

റസിയ: ഡി പതുക്കെ ആരെങ്കിലും കാണും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലേ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *