ജീവിത സൗഭാഗ്യം 4 [മീനു]

Posted by

ജീവിത സൗഭാഗ്യം 4

Jeevitha Saubhagyam Part 4 | Author :  Meenu

[ Previous Part ] [ www.kambistorioes.com ]


മുൻഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ച ആണ്…..

സ്നേഹയുമായി റൂം ലേക്ക് പോയ വിനീത് ലിഫ്റ്റ് ൽ വച്ച് ക്ലീവേജ് ലേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു.

വിനീത്: പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ അതോ ആഘോഷിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ?

സ്നേഹ: എന്താ ബോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

വിനീത്: അല്ല നീ വാഷ്‌റൂം പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ ഷർട്ട് ൻ്റെ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ആക്കി. എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ആഘോഷിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ?

സ്നേഹ: പിന്നല്ലാതെ, അങ്ങ് കൊതിക്കട്ടെ ബോസ്സ്.

വിനീത്: ജോസഫ് ചേട്ടൻ്റെ മുൻപിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നാ പിന്നെ തീരുമാനം ആകും കെട്ടോ.

സ്നേഹ: നല്ല ഒലിപ്പീരു ആയിരുന്നു. ഞാൻ തുറന്നിട്ടപ്പോ.

വിനീത്: ഹാ… ഒന്ന് കൊതിപ്പികാൻ വയ്യാരുന്നോ?

സ്നേഹ: സിദ്ധു ഉം മീര ഉം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൊതിപ്പിച്ചേനെ…(മീര ഒരു കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു)

വിനീത്: ജോസഫ് ചേട്ടൻ അബ്രോഡ് ടൂർ പോവുമ്പോ കാണണം, ആൾ ഒരു കില്ലാഡി ആണ് കെട്ടോ, കാണുന്ന പോലെ അല്ല.

സ്നേഹ: ഹ്മ്മ്…. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആണ് തുറന്നിട്ടത്. എല്ലാവരും ഇന്ന് മീര ടെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു.

വിനീത്: അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല, അവൾ ഇന്ന് വേറെ ലെവൽ ആയിരുന്നു. നീ കണ്ടതല്ലേ, she was awesome today.

സ്നേഹ: ജോസഫ് ചേട്ടൻ അങ്ങ് ഒലിക്കുവാരുന്നു അവളുടെ മുൻപിൽ.

വിനീത്: ഹഹഹ….. No Wonder… എന്തായാലും അവൾ സിദ്ധു ൻ്റെ കുടയെ പോകു. അവനെ കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കും എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.

സ്നേഹ: അവനെ ഞാൻ ഒന്ന് വളച്ചു നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ചമ്മൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവളെ തോൽപിക്കണം എങ്കിൽ അവനെ വളക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനെ കാണിക്കാൻ ആണ് ഞാൻ തുറന്നിട്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *