ആദ്യാനുഭവം 1 [Joelism]

Posted by

ആദ്യാനുഭവം 1

Aadyanubhavam Part 1 | Author : Joelism


ആദ്യമായി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടേൽ ദയവായി പറയുക.

എന്റെ പേരെ ജോഹാൻ, ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ആദ്യ കളിയെ പറ്റി ആണ്.ആദ്യമൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു.പത്താം ക്ലാസ്സിനിടെയിൽ വെച്ച് കൂട്ടുകാർ വാണമടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്  റോക്കറ്റ് പടക്കം വിടുന്നതിനു പറ്റിയാണെന്നാണ്.

പിന്നീട് എന്റെ കസിൻ ജോയൽ ആണ് വാണമടിയെ പറ്റി പറഞ്ചു തന്നത്.അവൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് കേട്ട പിറ്റേ ദിവസം ഞൻ ശ്രേമിച്ചു ആദ്യം നടന്നില്ലയെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം അത് നടന്നു.എടുക്ക് ഒറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുനെല്കുമ്പോൾ പണ്ടിൽ ഒട്ടിപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതെ ദ്രവാക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത്.

പിന്നെ വാണമടി എനിക്ക് ഒരു ഹരമായി. ഒരു ദിവസം അമ്മ എന്നെ രണ്ടുനില അപാർട്മെന്റിലെക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അമ്മ അവിടെത്തെ ഒരു മുറിയിൽ ബെൽ അടിച്ചു. ഒരു ചേച്ചിയായിരുന്നു കതകു തുറന്നത്. “ആ ചേച്ചിയോ കേറി വാ… ആഹാ നീയും ഇണ്ടോ വാടാ കാത്തിരിക്കാം.” പൊറത്തൊക്കെ വച്ചു അമ്മയോടൊപ്പവും അല്ലാതെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വെല്യ പരിചയം ഇല്ലായിരുന്നു

അവർ എനിക്കും അമ്മക്കും ചായ ഇടുത്തു തന്നു. ഞാൺ അതും കുടിച് ഫോൺ നോക്കി ഇരുന്നു.കൊർച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മക് ഒരു കാൾ വന്നു പോയി. പിന്നെ ഞനും ചേച്ചിയും മാത്രം. “നീ ഇപ്പോൾ +2  അല്ലെ, പരിക്ഷ ആയിലെ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞോ” ചേച്ചി ചോദിച്ചു “ആ ഏറെക്കുറെ” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ഏതാ നിനക്ക് പാട്” “കണക്ക് എനിക്ക് ചെറിയ പാടാണ് ” ഞാൻ പറഞ്ഞു. “അത് സാരില്ല നമുക് ശെരിയാക്കാം”

അമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചേച്ചി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. അമ്മ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.അന്ന് പഠിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും മൂശമല്ലാത്തതു കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കൊഴപ്പമായി തോന്നിയില്ല.ഇല്ല അയച്ചയും ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളിയുമായിരിന്നു ക്ലാസ്സ്‌.പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് ഞൻ അവിടെ ക്ലാസ്സിന് പോയി തൊടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *