ഞാൻ ബോസ്സിന്റെ എല്ലാം ആയ ഒരു മേനേജർ [Ibrahim khaleel]

Posted by

ഞാൻ  ബോസ്സിന്റെ എല്ലാം ആയ  മേനേജർ

Njaan Bossinte Ellam Aaya Manager | Author : Ibrahim khaleel


 

ഹൗസ് ഡ്രൈവർ

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ പുതിയ ഒരു കഥ കുടി ഞാൻ തുടങ്ങി വെക്കുന്നു ഹി കഥ നടക്കുന്നത് 2000 ആണ്

ഞാൻ ഖലീൽ സ്ഥലം പറയുന്നില്ല വയസ്സ് 25 ആയി ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഫയർ & എങ്ങിനെറിങ് ചെയ്തു ഒരു ഗുണവും ഇല്ല.. വെറുതെ നാട്ടിൽ 2 വർഷം തെണ്ടി തിരിച്ചു നടന്നു ഉപ്പ സൗദി അറബിയാൽ ഹൌസ് ഡ്രൈവർ ആണ്..50 അടുത്ത് പ്രയം ഉണ്ട് ഉപ്പാക്ക് അവിടെ ഒരു സൗദിയുടെ വിശ്വാസത്താൻ ആണ് ഉപ്പ..

വീട്ടിൽ ഞാനും ഉമ്മയും 2 മൂത്ത രണ്ട് ഇത്തമാരും 2 അനിയത്തി മാരും ഉണ്ട് 3 ആളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മാസം ഇളയവളെ കല്യാണം ആണ് അതിന് ഉപ്പ വരും കൂടെ ഉപ്പാന്റെ ബോസ്സ് പിന്നെ അവരെ മൊത്തം ഫാമിലിയും വരും ഉപ്പ അവരെ വിശ്വാസത്താൻ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ 1 ലക്ഷ്തിന് മുകളിൽ സാലറി കൊടുക്കുന്നു 3 ആളെ കല്യാണത്തിനും അവർ വന്നിരുന്നു അവിടെ എണ്ണ പാടാം വലിയ വലിയ മാള് പിന്നെ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ഖത്തർ ദുബായ് എല്ലാം സ്ഥലത്തും ബിസ്സിനെസ്സ് ഉണ്ട് അ സൗദിക്ക് ആണ് മക്കൾ ഇല്ല 55 അടുത്ത് പ്രായം ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം ആയി ഫ്ലൈറ്റ് വരെ ഉണ്ട്.. പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേലോ ഞാൻ ഖലീൽ അത്യാവശ്യം ജിം ബോഡി ആണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന വലിയ കുണ്ണ അത് കയറിയ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വീണ്ടും വരുമോ എന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് .. പിന്നെ ഉമ്മ നടി ബിന്ദു പണിക്കാരെ പോലെ ആണ് വലിയ മുല വലിയ കുണ്ടി അതിന് ഒത്ത നിളവും വണ്ണവും. കല്യാണം വിളിക്കുന്ന ജോലി എനിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം പെട്ടന്ന് നടന്ന് കല്യാണത്തിന് 10 ദിവസം മുൻപ് ഉപ്പ എത്തി നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരെ ഞാനും ഉപ്പയും പോയി വിളിച്ചു അന്ന് വൈകുനേരം ഉപ്പ എന്നെ വിളിച്ചു ഉമ്മയും വിളിച്ചു ഒരു കടലാസ് തന്നു ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഞട്ടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഉമ്മ വന്നു എന്താ മോനെ ഉപ്പ ഓണിയെടുക്കുന്ന വീട്ടിലെ ബോസ്സിന്റെ സൗദി അറബിയാലേ സെക്രട്ടറി ഞാൻ ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ബോസ്സ് പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഞാൻ പോകണം ഇനി ഞാൻ വന്നാൽ 1 മാസം നിന്നെ അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *