മൂന്ന്‌ പെൺകുട്ടികൾ 3 [Sojan]

Posted by

മൂന്ന്‌ പെൺകുട്ടികൾ 3

Moonnu Penkuttikal Part 3 | Author : Sojan

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന തോട് അതുകഴിഞ്ഞാണ് ഇവരുടെ വീടിനടുത്തെത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കടവും, അവർക്ക് അവരുടെ കടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ 250 മീറ്റർ ദൂരവ്യത്യാസമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്.

ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇവർ കുളിക്കുമ്പോൾ ഞാനും കുളിക്കാൻ കൂടെ ചെല്ലുമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആര്യചേച്ചി എന്നെ തമാശ രീതിയിൽ ഓടിച്ചു.!!

“പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന്‌ കുളിക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേടാ ചെറുക്കാ, പൊയ്ക്കേ പൊയ്ക്കേ” എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്. ആശയും അർച്ചനയും അന്ന്‌ പെറ്റിക്കോട്ടിട്ടാണ് കുളിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ആശയുടെ ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള അടിവസ്ത്രം നനഞ്ഞ പെറ്റിക്കോട്ടിനിടയിലൂടെ കണ്ടത്.

മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ വന്ന കാലത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലൂടുള്ള എന്റെ ഉപദ്രവവും മറ്റും കൂടിയതിനാൽ എന്നെ കാണുമ്പോഴേ ആശയും, അർച്ചനയും വെള്ളത്തിൽ ചാട്ടം നിർത്തുമായിരുന്നു.

എനിക്കന്ന്‌ സെക്സിനെ പറ്റി അറിയാം എങ്കിലും ഈ കുളിയും, അവരുടെ അർദ്ധനഗ്ന മേനി വെളിപ്പെടുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലജ്ജാകരമാണ് എന്ന ബോധ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലജ്ജ എന്നത് വെറും ലജ്ജയെന്നല്ലാതെ അതിനെ ലൈംഗീകതയുമായി യോജിപ്പിച്ച് ഞാൻ മനസിലാക്കിയിരുന്നില്ല.

ഞാൻ നല്ല സുന്ദരപൊട്ടനാണെന്ന്‌ അവർക്ക് അറിയാവുന്നതിനാൽ അവർ അവർക്കാകുന്നതുപോലെ എന്ന്‌ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നു.

ആര്യചേച്ചി അവരെ തനിയെ കുളിക്കാൻ വിട്ടിരുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങിനെ അവർ കുളിക്കാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ തന്നേയും എന്റെ തലവെട്ടം കാണുമ്പോഴേ ചേച്ചി കൂടി ഇറങ്ങിവന്ന്‌ ആറ്റിൻ കരയിൽ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർ കുളിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ…

“അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെടാ നാണമില്ലാത്തതേ, പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങിനെ വന്ന്‌ നോക്കുന്ന ഒരുത്തൻ”

എന്നൊക്കെ പറയും.

ആശയുടെ മുഖത്ത് ചമ്മലും, നാണവും ആയിരുന്നെങ്കിലും അർച്ചന കുറേക്കൂടി ‘കാണുന്നെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ’ എന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു.

ഇത് കൂടാതെ ഒരു ‘സീക്വൻസ് ഓഫ് കളിയാക്കൽസ്’ വേറേയുമുണ്ട്.

“അവനൊരു കടവുണ്ട് അവിടെ കുളിക്കാൻ വയ്യ”

“എടാ പൊട്ടാ ഇതിനാടാ കുളിസീൻ കാണുക എന്നു പറയുന്നത്”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *