പൂറാഴം 2 [XXX]

Posted by

പൂറാഴം 2

Poorazham part 2 | Author : XXX

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

” ഇതിൽ   ഒന്നും  ഇല്ലേടാ..? ”

ശിവന്റെ   നിക്കറിന്റെ      മുൻ വശം    പറ്റി   കിടക്കുന്നത്  കണ്ടു,    അവിടെ   പിടിച്ചു    കുഴച്ചു,       മിനി   ചോദിച്ചത്   നാട്ടിൽ    എമ്പാടും     കാട്ടു തീ      കണക്ക്   പടർന്നു…

രോഹിണിക്കും     കെട്ടിയോനും    നാട്ടിൽ    തല ഉയർത്തി     നടക്കാൻ   പറ്റാത്ത   സ്ഥിതി….

” വേറെ   വല്ല   കാര്യോം    ആണെങ്കിൽ   വേണ്ടീല്ല…. മൂടും     മുലയും        വളർന്ന    ഒരു   പെണ്ണ്,   ഒരു  ചെറുപ്പക്കാരന്റെ      കുണ്ണയുടെ     മുഴുപ്പ്       പരിശോധിച്ചു,     തൃപ്തി ഇല്ലാതെ        കളിയാക്കി,        ഇതിലൊന്നും.. ഇല്ലേടാ…?’   എന്ന്    ചോദിക്കുക…!”

ഓർത്തിട്ട്    രോഹിണിക്ക്    ഒരു       എത്തും    പിടിയും   കിട്ടുന്നില്ല…

” ചില     കുട്ടികൾ   അങ്ങനെ   കാണുമെന്നാണ്      കേൾക്കുന്നത്….. അങ്ങനെ   ഉള്ളോർക്ക്     അടക്കി   വയ്ക്കാൻ      പാടാത്രെ…  അത്   അവരുടെ    കുറ്റമല്ല… പോലീസ്കാരൻ       വിജയന്റെ   മോടെ     കാര്യം   നിനക്ക്   അറിയില്ലേ,  രജനി… കല്യാണം    കഴിഞ്ഞു   ഒരാഴ്ച   തികയും    മുമ്പ്,  പെണ്ണ്      എല്ലാം   കളഞ്ഞു,   വീട്ടിൽ    തിരിച്ചു  പോന്നു…ചെക്കന്റെ   കോയത്തിന്              നീളോം    വണ്ണവും    ഇല്ല  പോലും….! ലക്ഷത്തിൽ          ഒരെണ്ണം      അങ്ങനെ           ആവുമ്പോൾ,    നമുക്ക്    എന്താ   ചെയ്യാൻ   കഴിയുക…. സഹിക്കുക     അല്ലാതെ….? “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *