നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 6 [പാർത്ഥൻ]

Posted by

നിർത്തല്ലേ… ഡാ.. പ്ലീസ് 6

Nirthalle da please Part 6 | Author : Parthan

[ Previous Part ]


 

അത്താഴം       കഴിക്കുമ്പോൾ      ശാരദേച്ചിയുടെ       സാമിപ്യം    മാത്രം    മതിയായിരുന്നു,      എനിക്കാകെ        കുളിര്    കോരാൻ…

എന്നോട്        ഒട്ടി     നിന്ന്,    എന്റെ   വായിൽ     നിന്നും     ചവച്ചു       തുടങ്ങിയ       ചാളക്കഷ്ണം ,    ചേച്ചി             വിരൽ   കൊണ്ട്    തോണ്ടി എടുത്തു     വായിൽ    വച്ചപ്പോൾ            സത്യത്തിൽ       ചേച്ചി             എന്നെ     എത്ര       മാത്രം    കൊതിക്കുന്നുണ്ട്      എന്നെനിക്ക്     മനസ്സിലായി…

എനിക്ക്      പിന്നെ     മറ്റൊന്നും     നോക്കാൻ    ഉണ്ടായില്ല…

ഞാൻ      ചേച്ചിയെ      ഇടത്    കൈ കൊണ്ട്      ചേർത്ത്     പിടിച്ചു     ആ    ചുണ്ടിൽ     മൃദുവായി     കടിച്ചു….

ഒതുക്കമുള്ള    മുയൽകുഞ്ഞിനെ    പോലെ,      ചേച്ചി    എന്നോട്    ചേർന്നു      നിന്നു…

ഞാൻ    ചേച്ചിയുടെ    കണ്ണുകളിൽ     ഉറ്റു നോക്കി….

തിര തല്ലുന്ന     വികാര പ്രപഞ്ചമാണ്      എനിക്ക്   കാണാൻ   കഴിഞ്ഞത്…. ആ    മിഴികളിൽ….!

ആ    മുഖത്തും      ചുണ്ടിലും    കഴുത്തിലും     മുഖത്തുമൊക്കെ     എന്റെ     ഈറൻ    അണിഞ്ഞ    ദാഹർത്തമായ      ചുണ്ടുകൾ     ഇഴഞ്ഞു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *