നയന IPS 2 [Aisha]

Posted by

നയന IPS 2

Nayana IPS Part 2 | Author : Aisha

Previous Part | www.kambistories.com


ഉറക്കം എണീറ്റപ്പോ സമയം വൈകീട് 5 മണി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുളിച്ചു യൂണിഫോം ധരിച്ചു.

പിന്നേ ജീപ്പ് എടുത്തു സ്റ്റേഷനിലേക് പോയി. സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതേകിച്ചു പണി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ സമയം രാത്രി 10 മണി ആയതോടെ പ്രവീൺ വിളിച്ചു.

പ്രവീൺ : മാഡം ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആണ്.

ഞാൻ : ഐ വിൽ ബി തെർ ഇൻ 15 മിനുട്ട്. താൻ ചോദിച്ചുതുടങ്ങിക്കോ.ഞാൻ പെട്ടന്ന് വനിതാ സെല്ലിലേക് പുറപ്പെട്ടു.

 

പ്രവീൺ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയിട്ട്ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചായറിൽ പോയി ഇരുന്നു.

പ്രവീൺ : പേര്? അവൾ : സാറ.

പ്രവീൺ : ഇവൻ നിന്റെ ആരാ? അവൾ : ബോയ് ഫ്രണ്ട്.

പ്രവീൺ : ആണോടാ? അവൻ : അതെ.

പ്രവീൺ : രണ്ടും കൂടെ കാറിൽ എന്തായിരുന്നു പരുപാടി, അവൾ : ദാറ്റ്‌സ് നണ്ണോഫ് യുവർ ബിസിനസ്‌.

ഇതു കേട്ടതും ഞാൻ അവളുടെ ചെക്കിടടക ഒരു അടി അങ്ങ് കൊടുത്തു.

ടപ്പേ…………

 

ഇവിടെ വേണ്ട മുംതാസ് ഇവളെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക് എടുത്തേക്ക്. ഇവനെ ഈ സെല്ലിൽ ഇട്ടേക്കു ബാക്കി പിന്നേ.

പ്രവീൺ കാൾ കത്രീന ആന്റ് മായ.

മുംതാസ് അവളു ടെ തള്ളയെ വിളിച്ചു മോളെ വേണേൽ ഒറ്റക്ക് ഇങ് വരാൻ പറ. യെസ് മാഡം.

അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലെ സെല്ലിലേക് സാറയെ മുംതാസ് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോയി. അവിടെ എത്തിയതും മായ പേടിച്ചുഅരണ്ടു.

ഒരു ഇരുട്ട് മുറി. അതിനു ഒത്ത നടക്കു ഒരു ടാബിൽ, അവിടെയും ഇവിടെയും ആയി കുറെ ചങ്ങലകൾ. കുറെ ലാത്തികളും കെട്ടി തൂകി ഇടാൻ പകത്തിന് ഉള്ള കാമനങ്ങളും അവൾ അവിടെ കണ്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *