രാത്രി വിരിയുന്ന പൂ 3 [മാത്തൻ]

Posted by

രാത്രി വിരിയുന്ന പൂ 3

Raathri Viriyunna Poo Part 3 | Author : Mathan

previous Part | www.kambistories.com


 

” കള്ളൻ ”   തനിക്കായി    കാത്തു വച്ച   സർപ്രൈസ്   എന്താവും   എന്നത്     ഊഹിക്കാനേ   വീണയ്ക്ക്   കഴിഞ്ഞുള്ളു..

വെളുക്കുവോളം    പലതരം     ചിന്തകൾ    ഉള്ളിൽ   തിര തല്ലിയ                  കാരണം,    വീണയ്ക്ക്   ഉറങ്ങാനേ   കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല…

കാലത്ത്     എന്താണ്   ആ   സർപ്രൈസ്   എന്നറിയാനുള്ള   ജിജ്ഞാസ          മൂലം   വീണ    അവസാന           വട്ടം      ഒരു   പ്രാവശ്യം   കൂടി     ഒരു   ശ്രമത്തിലാണ്…

പതിവ്    പോലെ   മോഹനേട്ടന്   ഷേവിങ്ങിനായി    ചൂട് വെള്ളം    മഗ്‌ഗിൽ               കൊണ്ട് വച്ചെങ്കിലും…, പോകാതെ     അവിടെ   തന്നെ   വീണ    നിന്നു..

മുഖത്ത്    ബ്രഷ്  കൊണ്ട്  ഷേവിങ്  ഫോം    തേച്ചത്,  വീണയാണ്..

മുഖം ആകെ   ക്രീം  പുരട്ടുമ്പോൾ   മോഹന്   ഉള്ളിൽ   ചിരിയാ    വന്നത്….

ശരിക്കും   ഒരു   സോപ്പിടൽ….!

വീണയുടെ     നഗ്നമായ   കക്ഷത്തിൽ,   അറിയാതെ   മോഹൻ   തലോടി…

ഇക്കിളി   കൊണ്ട്,   വീണ    പുളഞ്ഞു പോയി…

” ഇനിയെങ്കിലും   ഒന്ന്   തീ    തീറ്റിക്കാതെ   പറ,  പൊന്നേ… ”

അവസരം   മുതലെടുക്കാൻ    വീണയുടെ     അവസാന ഘട്ട   പരിശ്രമം…

” ശരിക്കും   സോപ്പിട്ടു   പതപ്പിച്ചപ്പോഴേ    തോന്നി… ”

മോഹൻ   വിട്ടു  പറയാൻ   നിന്നില്ല…

” ഓ.. വലിയ   ഡിമാൻഡ്   എടുക്കാതെ    … ”

വീണ    അടവൊന്ന്   മാറ്റി…

” സർപ്രൈസ്   എങ്ങനെ  പറയും… അത്   സർപ്രൈസ്  അല്ലേ…? ഇനി   രണ്ടു   മൂന്നു   മണിക്കൂർ   കഴിഞ്ഞാൽ    അറിയാലോ..?  വേകുവോളം    കാക്കാമെങ്കിൽ,             ഇനി   ആറട്ടെ… “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *