എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 12 [Guhan]

Posted by

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 12

Ente Khadeeja Itha Part 12 | Author : Guhan

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

പേടികാതട .. കള്ളാ..

എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ .

എന്ത്

അങ്ങേർക്ക് ഡിവോർസ് വേണം .. അത് മത്രമല്ല പിള്ളേരയും വേണം ..

ഹോ എന്റ ഇത്താ .. ഉമ്മ ഉമ്മ ..

അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഉറപ്പ് പറയുവാണെ ..

ഓഹ് അത് ഇനി എന്ത് ചിന്തിക്കാന് ഇരിക്കുന്നു .

ഓക്കെ .. പിന്നേ ട .. പാറു ഓക്കെ അല്ലേ ..

അവൾ ഓക്കെ ആണ് .

ഇതിന്റെ ഇടയില് കൂടെ പറ്റുമെങ്കില് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന് നോകാട..

ശെരി ഇത്ത ..

കോൾ കട്ട് .

ഞാൻ അമ്മയോട് കാര്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ..

അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം ആയി .

ഞങ്ങൾ പിന്നേ ഹോസ്പിറ്റലും ഓട്ടവും ഒക്കെ ആയി ..

ഇത്ത ആ പ്രഷണവും ആയി ഓട്ടത്തില് ആയി .

അങ്ങനെ ഒരു 1 മാസം കഴിഞ്ഞു .

പാറുവിനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ട് വേരാർ ആയി .

ഇത്തയുടെ വീട്ടില് മുഴുവൻ സീൻ ആയിരുന്നു .

ഇപ്പോ ഇത്ത ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരി അല്ല .

ഇത്തയുടെ ഉമ്മയും വപ്പയും വന്ന് ഇത്തയെ കൊണ്ട് പോയി.

അത് കുറച്ച് ദൂരെ ആണ് .

എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല .

സംഭവം ഡിവോർസ് ആവാന് ഉള്ള കാര്യം ബാക്കി കുടുംബകാർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു.

അത്കൊണ്ട് വലിയ നാണകേട് ഒന്നുമായില്ല .

അങ്ങനെ ഇരികുമ്പോള് ഇത്ത ഫോണ് വിളീകുന്നു .

എടാ അച്ചു ..

എന്റ ഖദീജ കുട്ടീ ..

സുഖമാണോഡ ..

സുഖം .. ഇത്താക്കോ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *