കുടുംബം 1 [Guhan]

Posted by

കുടുംബം 1

Kudumbab | Author : Guhan


ഇത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ . (സാങ്കൽപ്പികം .. എഹ് എഹ് .. )

കുടുംബത്തിലെ അങ്കങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പ ഉമ്മ അനിയത്തി .

വാപ്പ ആണ് എന്റെ ഹീറോ .. പേര് ഷാഫി ..

ഞങ്ങള് ഒരു ജിം കുടുംബം ആണ്.. ഞാനും വാപ്പയും ..

ഉമ്മയും അനിയത്തിയും നല്ല സപോർട്ട് ആണ് .

ഉമ്മ ഹൌസ് വൈഫ് ആണ് .. പേര് സനൂജ ..

നല്ല പോലെ ആഹാരം ഉണ്ടാകും .

എനികും വാപ്പാക്കും സ്പെഷ്യൽ ആണ് വേണ്ടേ .. അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാന് ഉമ്മ തയ്യാർ .

ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പോ 38 വയസ്സ് .

രണ്ടും കൂടെ ചെറു പ്രായത്തിലെ ഒളിച്ചോടി കല്യാണം കഴിച്ചത് ആണ് .

വാപ്പ നല്ല വലുതാണ് നല്ല ഹൈറ്റും സൈസും .. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളെ തന്നെ ആണ് സെറ്റ് ആകി എടുത്തതും ..

ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇങ്ങനെ ആയാല് പിന്നേ മക്കൽഡേ കാര്യം പറയാണ്ടല്ലോ .

എനികും നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് ഹൈറ്റും .

എനിക് ഇപ്പോ 20 വയസ്സ് ..

bcom പടികുന്നു .

അത് പോലെ അനിയത്തിയും .

അവൾക്ക് 19 വയസ്സ് ആയി .

അവൾ btech കേറി .

എന്റെ പേര് സലീം .

അനിയത്തി സാനിയ .

വാപ്പ 41 വയസ്സ് ആയെങ്കിലും നല്ല ജിം ആണ് .

എന്നയും പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച് ഞാനും ഇപ്പോ പ്രൈസ് ഒക്കെ അടിച്ച് നടകുന്നു .

ജില്ല തലം പ്രൈസ് ഒക്കെ അടിച്ചായിരുന്നു .

വാപ്പ തന്നെ ആണ് എന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം .

എന്നെ സ്ഥിരമായി ഉറകം എഴുന്നേൽപ്പികുന്നതും വർക്കൌട്ട് ചെയിപ്പികുന്നത് ഒക്കെ വാപ്പ ആണ് .

അങ്ങനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയ ജീവിതം മുൻപോട്ട് പോകുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *