തൂവൽ സ്പർശം 5 [വിനയൻ]

Posted by

തൂവൽ സ്പർശം 5

Thooval Sparsham Part 5 | Author : Vinayan | Previous Part


 

കുളിയും കളിയും കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് പോ യ അവർ രാത്രിയിൽ അത്താഴവും കഴിച്ചു കിടന്നു ! ബെഡ്ഡിൽ അവനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുഖത്തൊട് മുഖം നോക്കി കിടന്ന ലക്ഷ്മി അവന്റെ കറുത്ത രോ മം നിറഞ്ഞ മാറിൽ തഴുകി കൊണ്ട് അവന്റെ കണ്ണ് കളിൽ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു ……. നാളെ മോൻ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൻ ഞാനും വരുന്നു മോ ന്റെ ഒന്നിച്ച് ! ഞാൻ മുമ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി വരു ന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് …………… മീറ്റിംഗിന് മോൻ തനിച്ചു പോ യാമതി , പോകുന്ന വഴിക്കു മോൻ എ ന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിട്ടാ മതി മറ്റന്നാൾ രാവിലെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവേട്ടൻ കുറച്ച് മുമ്പ് വിളിച്ചി രുന്നു ………..

ദേവേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്വകാര്യതയും സൗകര്യവും ഒന്നും അപ്പോൾ കിട്ടില്ല മോനെ അതാ ……… നീ എന്റെ സ്വന്തം ആ ണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉള്ള പല സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പലതും ഞാൻ മനക്കോട്ട കെട്ടിയിരുന്നു ……….. അവന്റെ ലുങ്കിക്കി ടയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ അവവളുടെ മൃദുലമായ വലതു കൈ തലം അവന്റെ അരക്കമ്പി കുണ്ണയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ……..

ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്നേ ഞാൻ നെയ്തു കൂട്ടിയ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും നമു ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ ആസ്വദിക്കണം മോ നെ !…….. അവളുടെ മനോഹരമായ കറുത്ത കണ്ണു കളുടെ നോട്ടം സഹിക്കാനാകാതെ അവളെ തന്റെ മാറിലേക്കു മുറുകെ ചേർത്ത് പിടിച് തലമുടി യിൽ മൃദുവായി തഴുകി കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു ……… നാളെ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത്‌ സൂത്രമാ എന്റെ മോള് ഈ കുഞ്ഞ് തലയിൽ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ? അല്പം ജാള്യത യോടെയാണ് അവൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അതൊക്കെണ്ട് ! ” സർപ്രൈസ്സാ ” ………. മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി യോടെയാണ് ലെക്ഷ്മി അത് പറഞ്ഞത് …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *