അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം 2 [ഗിരീഷ്]

Posted by

അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം 2

Ammayude Ishttam Part 2 | Author : Girish

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

തീരെ     അപ്രതീക്ഷിതമായി     അമ്മ    ആഗ്രഹം   പറഞ്ഞപ്പോൾ    സത്യത്തിൽ      ശോഭൻ    അമ്പരന്ന്  പോയി..

” എടാ… എനിക്കൊരു   മരുമോളെ    തരുവോ…? ”

വയസ്സ്   21  മാത്രമേ    ആയുള്ളൂ   എങ്കിലും    തന്റെ    തണ്ടും   തടിയും    കണ്ടു  ബോധിച്ചാവും     അമ്മ   പറഞ്ഞത്   എന്നെനിക്ക്   മനസ്സിലായി..

ഇന്നാൾ    ഒരിക്കൽ    ഒപ്പം       ചേർന്നിരുന്ന്       കൗതുകത്തിന്റെ    പേരിൽ       ആർത്തിയോടെ   നെഞ്ചിൽ    വിളഞ്ഞു കിടന്ന   രോമത്തിൽ   പിടിച്ചു   വലിച്ചു    കൊതി    പറയുമ്പോലെ    പറഞ്ഞതാ…,

” അച്ഛനെക്കാളും    ആയി…!”

..നെഞ്ചത്തെ   പൂട    കൊണ്ട്         മാത്രമല്ല      അന്ന്    അമ്മ    അങ്ങനെ    പറഞ്ഞത്    എന്ന്   ഇന്നെനിക്ക്    കാണാൻ   കഴിയുന്നു…

മറ്റൊരു    സന്ദർഭത്തിൽ     പെട്ടെന്ന്              ബെഡ്‌റൂമിൽ    കേറി       വന്നപ്പോൾ       അമ്മ    എന്റെ                  ബോക്സ്ർ      കണ്ടു    അമ്പരന്ന്           കണ്ണും   മിഴിച്ചു     നിന്നത്                  ശോഭൻ     ഓർത്തു..

അസാധാരണമായി      ഭൂമിക്ക്        സാമാന്തരമായി        കുത്തി            നിർത്തിയ പോലുള്ള   ബോക്സ്ർ         കണ്ടു     അമ്മ   അന്ന്              നെറ്റി      ചുളിച്ചു   നിന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *