രാജിയും ഞാനും 2 [ലോഹിതൻ]

Posted by

രാജിയും ഞാനും 2

Raajiyum Njaanum Part 2 | Author : Lohithan

[ Previous Part ] [ www.kambimaman.net ]


 

അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ.?

എന്ത്.. തെറിയോ..?

ങ്ങും…

ഒരുപാട് തെറിപറഞ്ഞു… അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ടാ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്…

അതു മാത്രമല്ല.. സുധിയും ഇനി വരില്ലെന്നു പറഞ്ഞു…

അതെന്താ..?

ഇനി വരണമെങ്കിൽ നന്ദേട്ടൻ പോയി വിളിക്കണമത്രേ…

എന്റെ കെട്ടിയവൻ അത്ര തരം താഴു ന്ന ആളൊന്നുമല്ല.. നന്ദേട്ടൻ ഒരിക്കലും സുധിയെ വിളിക്കാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ…

ഒരുപാട് തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലെ… എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്..?

നന്ദേട്ടാ.. അതൊന്നും നന്ദേട്ടനോട് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല… അത്ര മോശമായ വാക്കുകളാണ് സുധി ഉപയോഗിച്ചത്…

ങ്ങും… നിനക്ക് അതു കേട്ടപ്പോൾ എന്തു തോന്നി…

സുധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്ന് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറാകില്ലായിരുന്നു…

സുഖത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത്‌ എത്തിച്ചിട്ടാണ് തെറിയൊക്കെ പറഞ്ഞത്.. അപ്പോൾ പിന്നെ കേൾക്കാതെ എന്തു ചെയ്യും..

അല്ല നന്ദേട്ടാ.. സുധി പറഞ്ഞതൊക്കെ അറിയണമെന്ന് നന്ദേട്ടന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം… തിരിച്ചു പറയാനാണോ.. വേണ്ടാട്ടോ.. എസ് ഐ യാ ഓർത്തോ

ഹേയ്.. അതിനൊന്നും അല്ല.. നിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നറിയാനുള്ള ഒരു കയുരിയോസിറ്റി…

ഇങ്ങനെ നന്ദു പറയുമ്പോളും അയാളു ടെ കുണ്ണ കൈലിക്ക് അടിയിൽ പൊങ്ങി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് രാജി ശ്രദ്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നിങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം തെറി ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് വെറുപ്പൊന്നും തോന്നുന്നി ല്ലേ നന്ദേട്ടാ…

അതിന് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ണന്നു നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..!

അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല… സത്യം പറയ് നന്ദേട്ടാ.. സുധി നന്ദേട്ടനെ തെറി പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ..

നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് രാജീ..

അല്ല.. നന്ദേട്ടൻ അതൊക്കെ ഇടഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം… അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്ദേട്ടന് വിഷമം ആകു മല്ലോ എന്നുകരുതിയാണ് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *