വെണ്ണ പോലെ [പറിപൂർണ്ണൻ]

Posted by

വെണ്ണ പോലെ

Venna Pole | Author : Paripoornnan


ഗോപിക   ഹസ്ബൻഡ്   സുജാതനുമൊത്തു     ടൗണിൽ   വാടക   വീട്ടിലാണ്   താമസം.

ഗോപികയുടെ    അമ്മ   ഭാനുമതി          ആകെ   ഉള്ള   ആങ്ങള    ഗോപികൃഷ്ണനുമൊത്തു      ദൂരെ  താമസിക്കുന്നു.. മൂവാറ്റുപുഴയും             കല്ലായി പുഴയും            തമ്മിൽ    ഉള്ള  അകലം..

അത്  കൊണ്ട്   അമ്മ    എന്നെങ്കിലും     വന്നാലായി…

അമ്മ ജീവൻ    ആയതോണ്ട്   കൂടെ    നിർത്തി   നോക്കുകയാണ്    ഗോപി കൃഷ്ണൻ    എന്നൊന്നും           ധരിച്ചു കളയരുത്…

” ഇപ്പോൾ   ഒരു   ജോലിക്കാരിയെ  നിർത്തുക   എന്നൊക്കെ   പറഞ്ഞാൽ     ചെറിയ   കാര്യം  മറ്റൊ  ആന്നോ…? ”

നാട്ടിൽ   ആകെ  ഉള്ള  സംസാരമല്ലേ?

ഗോപി കൃഷ്ണന്റെ     വൈഫ്‌  വലിയ   ഇടത്തെയാ… സുജ..

നാല്    ആങ്ങളമാർക്ക്   ആകെ ഉള്ള    കുഞ്ഞു   പെങ്ങൾ….

അതിന്റെ   അഹങ്കാരം   വേണ്ടതിൽ ഏറെ   ഉണ്ട്..

ബിന്ന               കൂട്ടത്തിൽ   പറയാൻ   വിട്ട് പോകരുതെല്ലോ… അതീവ        സുന്ദരി കൂടിയാണ്   സുജ…

കോരി എടുത്ത്   ഓമനിക്കാൻ   മാത്രല്ല… നിന്ന  നിൽപ്പിൽ   കുനിച്ചു  നിർത്തി   പിന്നിൽ  നിന്ന്   പൂശാന്നും   തോന്നിപോകുന്ന     ഒരു   യമണ്ടൻ    ചരക്ക്…

( പെണ്ണിന്   പണ്ണി കൊടുക്കുന്നതിലും          ഇഷ്ടം    നക്കി        കൊടുക്കുന്നതിലാണ്   എന്ന്            ഗോപി കൃഷ്ണൻ    ജോലി      എടുക്കുന്ന   D D  ഓഫീസിൽ               ആകെ   പാട്ടാണ്…            നിത്യവും            നക്കി        നക്കിയാണ്   ചുണ്ട്   മലർന്നത്   എന്ന്   ഓഫീസിൽ   പെണ്ണുങ്ങൾ  ഉൾപ്പെടെ   പറയുന്നു  എന്നാ   കേൾവി..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *