അവൾടെ കെട്ടിയോന് ” അത് ” ഇല്ലേ…? 2 [നന്ദ കിഷോർ]

Posted by

അവൾടെ കെട്ടിയോന് ” അത് ” ഇല്ലേ…? 2

Avalde Kettiyonu Athu Elle Part 2 | Author : Nanda Kishore

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

കുളി          കടവിൽ   നിന്നുമാർജിച്ച    വിജ്ഞാനം    തന്റെ   കെട്ടിയോനിൽ   പ്രയോഗിക്കാൻ      ഉറച്ച             തീരുമാനവും      ആയാണ്     രാജി  വീട്ടിലേക്ക്   തിരിച്ചത്..

” എന്തിനാ..              ഇപ്പോൾ   മരുന്ന്   ഇല്ലാത്തത്..?   കുണ്ണ   വലുതാവാനും     പൂറ്   ടൈറ്റ്    ആവാനും     വരെ   ഇപ്പോൾ   മരുന്നുണ്ട്…!”

ബെല്ലും           ബ്രേക്കും   ഇല്ലാതെ   ആണ്   പെണ്ണുങ്ങൾ     പറഞ്ഞത്…. എങ്കിലും    ജീവിതം    വീണ്ട് കിട്ടിയ     സന്തോഷം   ആയിരുന്നു,  രാജിക്ക്….

അന്ന്    രാത്രി    പതിവ്                       ” വഴിപാടിന് ”     രോഹിത്തിനൊപ്പം     ശയിക്കുമ്പോൾ            എന്നും   ഉള്ളത്   പോലുള്ള     അമർഷമോ    കലിപ്പോ             രാജിയുടെ     മുഖത്ത്        കാണാൻ   ഇല്ലായിരുന്നു…

രോഹിത്തിന്റെ     രണ്ടിഞ്ച്   കുണ്ണയിൽ   പിടിച്ചു                     ഒരുക്കുന്നതിനിടെ       രാജി     വേച്ചു   വേച്ചു   പറഞ്ഞു….

” അതേ… ഞാൻ   ഒരൂട്ടം   കാര്യം   ഒന്ന്   പറഞ്ഞോട്ടെ…? ”

” അല്ലെ.. എന്നോട്    വല്ലോം   പറയുന്നതിന്     എന്തിനാ   ഇങ്ങനെ    ഒരു    ഒരുക്കം…? “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *