കണ്ടു കൊതി തീരാതെ 3 [ശങ്കർ]

Posted by

കണ്ടു കൊതി തീരാതെ 3

Kandu Kothi Theerathe Part 3 | Author : Shankar

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

തലേന്ന്    കുമാർ   തന്നെ         നാണം   കെടുത്തിയതിനു      പക    വീട്ടാൻ   എന്ന പോലെ ..,.         കക്ഷം       എത്ര          വടിച്ചിട്ടും     മിനിക്ക്‌      മതി      വന്നില്ല…, വെണ്ണ   തോൽക്കുന്ന    നെയ് കക്ഷം    കൈവരിക്കും    വരെ…

മുഖം   നോക്കാൻ   പാകത്തിന്    കക്ഷം   മിനുക്കി  വച്ചു..

ഹസ്ബൻഡ്     ഓഫീസിൽ   പോയി         കഴിഞ്ഞപ്പോൾ…  ടൈലർ           ഷോപ്പിൽ         പോകാൻ         ധൃതി           കൂട്ടുന്നത്   ബ്ലൌസ്        വാങ്ങുന്നതിലും      ഉപരി       ” മറ്റ്  എന്തിനോ  ഒക്കെ  ” ആണെന്ന്       ഓർത്ത്    രതി ജന്യമായ     ഒരു    പുഞ്ചിരി     മിനിയുടെ    ചുണ്ടിൽ   തത്തി കളിച്ചു..

കൃത്യം    പതിനൊന്നിന്   തന്നെ    സ്വന്തം   കാറിൽ   മിനി   ഷോപ്പിൽ     എത്തി..

മിനിയെ     പ്രതീക്ഷിച്ച   പോലെ     കാത്ത്   നിന്ന      കുമാർ       സ്റ്റിച്ചു    ചെയ്ത     ബ്ലൌസ്     മിനിക്ക്   കൈമാറി     ചിരിച്ചു കൊണ്ട്       ഡ്രസിങ്   റൂം    കാട്ടി കൊടുത്തു…

നാണത്തോടെ    മിനി   ഡ്രസിങ്   റൂമിൽ   കയറി…

ബ്ലൌസ്   അഴിച്ചു   സ്റ്റിച്ചു   ചെയ്ത   ബ്ലൌസ്     ധരിച്ചു     നിന്നപ്പോൾ… എങ്ങു   നിന്നോ    കടുത്ത    നാണം    മിനിയുടെ    മുഖത്ത്   വിരുന്നിനെത്തി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *