കണ്ടു കൊതി തീരാതെ [ശങ്കർ]

Posted by

കണ്ടു കൊതി തീരാതെ

Kandu Kothi Theerathe | Author : Shankar


എട്ടിന്     എങ്കിലും    ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ       മുഹൂർത്തിന്      മുമ്പ്   എത്താൻ   കഴിയില്ലെന്ന്     മിനിക്കും   രാഹുലിനും    നന്നായി   അറിയാം…

പക്ഷേ,  ആരോട്   പറയാൻ…?

” ഈ   പെണ്ണുങ്ങടെ     ഒരു   ഒരുക്കം… ഇത്തിരി    കട്ടിയാ… ”

രാഹുൽ     പരിതപിച്ചു…

” സൺ‌ഡേ    ഉണരാൻ   നേരത്ത്     പതിവുള്ള     ഭോഗം   പോലും    മുടക്കിയതാ…. എന്നിട്ടും…!”

രാഹുലിന്    ഉള്ളിൽ      അമർഷം     നുരഞ്ഞു   പൊങ്ങുന്നുണ്ട്….

വേണാടിന്   എന്നും   പോകേണ്ട  കാരണം      ഉറക്കം   പോലും    തികയാറില്ല…

” അതിനിടയിൽ      പണ്ണാൻ   എവിടെ   നേരം…? ”

ഉറക്കം   ഒഴിഞ്ഞ   പൂറ്റിൽ   വെണ്ണയിൽ    കത്തി   എന്ന  പോലെ…   കുണ്ണ   കേറി   ഇറങ്ങുന്നത്      ഒരു   പ്രത്യേക   സുഖം   തന്നെയാ….

” ആഴ്ചയിൽ     അതിന്   ഒക്കുന്നത്     ഞായറാഴ്ചയാ… ”

അത്   മുടങ്ങിയതിന്റെ       രോഷം   ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി     രാഹുൽ     ഭാര്യ യുടെ     ഒരുക്കം    തീരാൻ     കാത്തിരുന്നു…

**************

ഏറ്റവും    അടുത്ത   സുഹൃത്ത്    സൈജുവിന്റെ    വിവാഹമാണ്…

ബി ടെക്കിന്      നാല്   കൊല്ലം     ബെസ്റ്റ്  ഫ്രണ്ട്     ആയിരുന്നു,  സൈജു…

ഊണിലും  ഉറക്കത്തിലും     ഒന്നിച്ചു   നടന്നവർ….

കോഴ്സ്    നല്ല   നിലയിൽ     പാസ്സായി      രണ്ടു  കൊല്ലം   കഴിഞ്ഞപ്പോൾ    തന്നെ     രാഹുലിന്   ബോഡിൽ    ജോലി   ലഭിച്ചു…

സിവിൽ സർവീസ്    മോഹം   തലയ്ക്ക്   പിടിച്ച     സൈജു    അതിനായി      അശ്രാന്ത   പരിശ്രമത്തിൽ       ആയി…

” നമുക്ക്   ഒന്നും   എത്തിപിടിക്കാൻ     ആവാത്ത   സ്വപ്നം    ”   ആണെന്ന്    പറഞ്ഞു    പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ      ഞാനും   കൂട്ടുകാരും    നോക്കി….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *