എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 1 [Guhan]

Posted by

എന്റെ ഖദീജ ഇത്ത 1

Ente Khadeeja Itha Part 1 | Author : Guhan


ഞാന് അച്ചു. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരുകന്നതുമായ കഥയാണ് . എന്റെ വീടിന്റെ അയ്യൽപകത്ത് ഒരു ഇത്ത ഉണ്ട് ,പേര് ഖദീജ. ഇത്തകു നല്ല നീളമുണ്ട്( എന്നയുംകാൾ ഉണ്ട് നീളം ) ,അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മുലയും കുണ്ടിയുമാണ്. ഞാൻ പത്തിൽ പടികുമ്പോള് 31 വയസാണ് ഇത്തയുടെ പ്രായം. 2 മക്കളുണ്ട് ,1 ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും മറ്റേത് ukglum . ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് (കാശിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്ത തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് അയച്ചതാണ് ). നൈറ്റി ആണ് എപ്പഴും ഇടുന്നത് ,പിന്നെ പേരിന് ഒരു ശാളും ഇടും . ഞാൻ പ്ലസ് oneil പടികുമ്പോള് തൊട്ടാണ് ഇത്തയെ ശ്രദ്ധികാൻ തുടങ്ങുന്നത് . ഒരു ദിവസം തൂക്കുന്നത് കണ്ട് ,പിന്നെ ഒന്നും ഓർമയില്ല . ഒരു വണമടിയുടെ സീസൺ തന്നേ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു . വണമടി മാത്രമേ നടന്നോളു ,കമ്പികഥയും വായിച്ച് കളിയും ചോതിച്ച് ചെന്നാല് ഊമ്പിപോവുമെന് എനിക് അറിയാമായിരുന്നു . ഞങ്ങടെ വീടിലോട് ഇത്ത വേരുമ്പോള് ഞാൻ എപ്പഴും അടുത്ത് പോയി നികാറുണ്ട് . ഇത്താക് ഒരു പ്രെതേക മണം ആണ് . ആ മണം അടിച്ചാൽ തന്നെ കമ്പി ആവും . ആള് നല്ല കമ്പനി ആണ് . ഞാൻ ഇടക് സിനിമ ഒകെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുകാറുണ്ട് . പലപ്പോഴും തുണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുകാൻ തോന്നാറുണ്ട് ,പിന്നെ എങ്ങനയോയങ് പിടിച്ച് നികും . സ്കൂൾ പയ്യന് ആണെന് ഉള്ള ബോധം ഉണ്ടായോണ്ട് അങ്ങോട് കേറി കമ്പി പറയാനും നല്ല മടി ഉണ്ടായിരുന്നു . ഖദീജിത്തകു ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ,എനിക് അന്ന് സിം ഇലാത്തത് കൊണ്ട് മെസേജു അയകാനും വേറെ മാർഗം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു . ഇത്ത യെപ്പറ്റി ഓരോ കഥകൾ ആലോചിച്ചാണ് ഞാൻ വാണം അടികാർ . ഇപ്പഴേ ഒന്നും ഇത്തയെ സെറ്റ് ആകാന് പറ്റൂല ,അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വാണം അടികാൻ ആലോചിച്ച കഥ പറയാം .. (ഇനി കഥ ആണേ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *