പ്രയാഗ മേനോന്റെ സ്വർണകന്ത് തിന്ന കിളവൻ 9 [Maya]

Posted by

പ്രയാഗ മേനോന്റെ സ്വർണകന്ത് തിന്ന കിളവൻ 9

Prayaga Menonte Swarnakanth Thinna Kilavan Part 9 

Author : Maya | Previous Part | Kambistories.com


ചെക്കൻ അവളുടെ കൂതി നക്കി തോർത്തി
ഹഹഹ ഹഹ അവൾ സുഖത്തിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു
അവൾ പെട്ടെന്ന് മലർന്നു കിടന്നു
എടാ നിന്റെ കുണ്ണ എടുത്തു വെക്കു
അവനു മനസിലായില്ല
എടാ നിന്റെ കുണ്ണ കൊണ്ട് വാ
അവൾ ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞു
ചെക്കന് വെള്ളം വെച്ചില്ല പക്ഷെ കുണ്ണ തനിക്കു സുഖിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉണ്ടെന്നു
തോന്നുന്നു അവൾ ചിന്തിച്ചു അവൻ കുണ്ണയുമായി അവളുടെ അടുത്തെത്തി
ഞാൻ അപറഞ്ഞു തരാം അത് പോലെ ചെയ്യ്
അവൾ പറഞ്ഞു
ചെക്കൻതലയാട്ടി
കുണ്ണ കൊണ്ട് വന്നു അവളുടെ പൂറിൽ വെക്കാൻ അവൾ കൽപ്പിച്ചു
ചെക്കൻ അത് പോലെ ചെയ്തു , ഒന്ന് പെറ്റെങ്കിലും ആനിയുടെ പൂറു നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു
കൊച്ചു കുണ്ണ അനായാസം അകത്തു കയറി , ആനി അവന്റെ അര അവളുടെ അര ചേർത്തു
കുണ്ണ ഇറുകി അകത്തിരുന്നു അവൾ അവന്റെ അര ചേർത്ത് തള്ളി നല്ല സുഖം കിട്ടി
അവനും സുഖം വന്നു അവനും ചെറുതായി തള്ളി തുടങ്ങി
ആ ആ അങ്ങനെ തള്ള് മോനെ
അവൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു
ചെക്കൻ നന്നായി തള്ളി തുടങ്ങി കുണ്ണ ഊരിപ്പോകാതെ അവൾ അവന്റെ അര ചേർത്ത് പിടിച്ചു
എന്നിട്ടവളും നന്നായി തള്ളി
ഹഹഹ ഹഹ്ഹ അവൾ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു , സുഖത്തിൽ അവൾ ചെക്കന്റെ വായും ചുണ്ടും
വായിലാക്കി നക്കി , അവന്റെ മുഖം മുഴുക്കെ നക്കി എന്നിട്ടു ആവേശത്തോടെ ചെക്കന്റെ അര
പിടിച്ചു അടിച്ചു , ചെക്കനും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *