കൊറോണ വരുത്തിയ മാറ്റം 2 [Aswa]

Posted by

കൊറോണ വരുത്തിയ മാറ്റം 2

Corona Varuthiya Mattam Part 2 | Author : Aswa | Previous Part


 

ലേറ്റ് ആയതിൽ ക്ഷമിക്കണം….

ഈ ഭാഗത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഫെംഡം, ഗേ, കോക്കോൾഡ്,സംഘം ചേർന്ന്,ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷ് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.. താല്പര്യമില്ലാത്തവർ വായിക്കാതെ ഇരിക്കുക..

തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുക… അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക….

ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയും ചേട്ടനം നോക്കി ഇരുന്നു….

സമയം ഉച്ച കഴിഞിടും അവരെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു….

ഞാനും അവനും പ്രതിക്ഷ അസ്തമിച്ച പോലെ ഇരുന്നപ്പോൾ അയിൽവാസി അഖില വീട്ടിലക് വന്നത്… ” മൂട്ട് മറക്കുന്ന ഒരു സ്ലിവേലസ് ചുരിതാർ ആണ് വേഷം”… കാണാനും മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല… ” കുഞ്ഞ മുല കയ്യിലും കല്ലിലും ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല അത്രയും ക്ലീൻ ” വിരൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് ഭംഗി ആക്കി കണ്ണും എഴുതി … കക്ഷം ക്ലീൻ ആയി വടിച്ചിട്ടൊണ്ട്…. ചുണ്ട് കണ്ടാൽ ആർക്കും ഒന്ന് തേൻ നക്കി എടുക്കാൻ തോന്നും… അശ്വതിയും അഖിലയും ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു.. അവർ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇരിക്കും..

അർജുൻ ഇന്ന് ഇനി എന്നെ വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചു…

അഖില : അശ്വതി എന്തിയെ ഞാൻ : റൂമിൽ ഉണ്ട് നീ കയറി നോക്ക്

അവൾ റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചു ഞാൻ ടീവി കണ്ട് അവിടെ ഇരിന്നു…

കുറച്ച കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റൂമിൽ പോകാൻ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ അശ്വതിയുടെ റൂമിൽ നിന്നും ചെറിയ മുളലും ഞാരുകവും..

ഞാൻ കീ ഹോളിൽ കൂടി അകത്തു നോക്കി…

“അശ്വതി എനിക്ക് നേർക്ക് മുല തീരുമ്മി കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു…. അവളുടെ മുല ഇത്ര വലിയ സാധനം ആണെന്ന് പുറമേ പറയില്ല…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *