അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 8 [രാജ]

Posted by

അമ്മ ഒരു കൊതിച്ചിയാ 8

Amma Oru Kothichiyaa Part 8 | Author : Raja | Previous Part


 

മലമ്പുഴ    യക്ഷി    കണക്ക്     മുഴു    നഗ്നയായി     അമ്മ    എന്റെ   മുന്നിൽ…

ജീവിതത്തിൽ    ആദ്യമായാണ്      സ്വസ്ഥമായി    കൈകാര്യം   ചെയ്യാൻ    ഒരു   പൂറ്   എനിക്ക്   കിട്ടുന്നത്….,

” അതും      അമ്മപ്പൂറിയുടെ…!”

വെട്ടി   വച്ച    മാതള   നാരങ്ങ   പോലെ    അമ്മയുടെ     പൂറ്    എന്നെ     വിസ്മയിപ്പിച്ചു…

എന്റെ    കന്നി പൂറ്  തീറ്റ     അമ്മയെക്കാൾ    എനിക്ക്    ഒരു   അനുഭവം   ആയിരുന്നു…

ഇംഗ്ലീഷ്   സിനിമയിൽ    കണ്ടു    പരിചയിച്ചത്    ഞാൻ     അമ്മയിൽ   പരീക്ഷിച്ചു      തുടങ്ങിയപ്പോൾ     സഹിക്കാൻ   വയ്യാതെ    അമ്മ   പിറുപിറുത്തു…

പൂർ ചുണ്ടുകളും   പിന്നിട്ട്     കടിതടത്തിന്റെ      കാണാക്കാഴ്ചകൾ   തേടി     എന്റെ   നാവ്   അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോൾ     വിങ്ങിപ്പൊട്ടി        അമ്മ   കൊഞ്ചി….,

” എനിക്ക്…. വന്നെടാ… ”

അമ്മപ്പൂറിൽ   ഉറവ   പൊട്ടിയ   കാര്യം     അതിനു   മുന്നേ  ഞാൻ   അറിഞ്ഞിരുന്നു….

ഒലിച്ചിറങ്ങിയ   തേൻ കണങ്ങൾ     ഞാൻ   നക്കി   നൊട്ടി   നുണയുമ്പോൾ    മുലയുട്ടുന്ന   അമ്മയുടെ   നിർവൃതി     ആ    മുഖത്ത്   ഞാൻ    കണ്ടു….

” നന്നായി    ഒന്ന്   പൊളിച്ചു   നക്കെട… ഇനിയും… ”

മറുഭാഷ    പോലെ    അമ്മ    മുരണ്ടു..

” അച്ഛനും    ചിറ്റപ്പനും   പോരാഞ്ഞിട്ട്    മോനും    അടക്കി   നിർത്താൻ   കഴിയാത്ത    കാട്ട്   പൂറിയാണ്      എന്റെ   മുന്നിൽ….,ഈ   നാൽപത്തഞ്ചിന്റെ    നിറവിലും…!”

പൂറ്   കൊതിച്ചു   തിന്നുന്നതിനിടയിലും     ഞാൻ   ഓർത്തു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *