എന്റെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ [Lechu]

Posted by

എന്റെ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ

Ente Dance Master | Author : Lechu


തികച്ചും യാദ്രിശ്ചികമായാണ് ഞാൻ ഇവിടെയെത്തുന്നത് . സമയം കളയുവാൻ എന്നപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യത സൂക്ഷിക്കാനെന്നപോലെ ഞാനും വന്നെത്തിയതാണ് ഇവിടെ .ഇവിടെ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പികുട്ടന്.നെറ്റ് എന്ന സൈറ്റ് തന്നെ … ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പല കഥകളും മനസ്സിൽ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പകുതിക്ക്നിർത്തിപ്പോയ ഒരു കഥ എന്നെ എത്രത്തോളം കാത്തിരിപ്പിച്ചു എന്നനിക്കറിയില്ല . ഞാൻ ഇടക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ കഥയുടെ അടുത്ത പാർട്ട് വന്നോ എന്നായിരുന്നു .പക്ഷെ എന്നെ കാത്തിരിപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്നുപറയുന്നപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് . പിന്നെ ഈ കഥയെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ആ ചിന്തകൾ നിങ്ങളിലുംകൂടെ പങ്കുവെക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുതിരുന്നത് . പഴയ എഴുത്തുക്കാരി നിങ്ങൾ പകുതിക്കുവെച്ചു പോയതിനാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന് ശ്രമിച്ചത് .ദയവായി ക്ഷമിക്കണം .

ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ കഥപറയുമ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ,ഇഷ്ടപെട്ടാൽ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കണം . എനിക്ക് ആ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽമാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് . പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങിനെ ആയിത്തീരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല . കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരും മാറും … എങ്കിലും കഥ… ആ പഴയ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുതന്നെയാകും . എൻ്റെ എഴുതുന്നരീതികണ്ട്‌ പഴയതു വായിച്ചവർക്ക് എന്നെ തെറിവിളിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ തോന്നുമായിരിക്കാം … അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇവിടത്തെ എഴുത്തുക്കാരെപോലെ അത്ര കഴിവുള്ളവളല്ല ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ചെറിയ ശ്രമമാണ് … പിന്നെ ഒരുവിതത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മുൻക്കൂർജാമ്യം …

എൻ്റെ പേര് വിനിത ,വിവാഹ ശേഷം 6 വർഷത്തോളം ഞാനും ഹസ്സും ഉം ഒരുമിച്ചാണ് US ൽ നിന്നിരുന്നത് , അങ്ങിനെ മക്കളുടെ പഠനകാര്യത്തിനായി ഞാൻ നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു , എനിക്ക് 2 പെണ്മക്കളാണുള്ളത് .ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് 8 ഉം ചെറിയാൾക്ക് 6 ഉം വയസ്സാണ് . വളരെ രസകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം.ഹബ്ബി ഒരു മാനേജ്മെൻറ് പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്ന കാരണം ഞങൾ നല്ല ഫിനാൻഷ്യലി വലിയ നിലവാരത്തിൽ അല്ലെക്കിലും ,അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞുപോകാവുന്ന ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *