വർഷങ്ങളുടെ ഓർമ [KGF 2]

Posted by

വർഷങ്ങളുടെ ഓർമ അമ്മ

Varshangalude Orama | Author : KGF 2


 

ഇതൊരു അമ്മ കഥയാണ്  താല്പര്യം ഉള്ളവർ വായിക്കുക…

വർഷം 1988

ടാ     ചെക്കാ    നീ     കുളിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ടാ   ഈ      കേറിപോകുന്നെ?? രാവിലെ     മുതൽ    ആ   പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത്‌     കളിച്ചിട്ട്     വന്നിട്ട് കുളിക്കാതെ    വീട്ടിൽ    കേറുന്നോ!!! അച്ഛൻ    വരട്ടെ    മോൻ     ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ്     പോലും     കഴിക്കാതെ    കളി ആയിരുന്നുന്ന്    ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്….

അമ്മേ    വിശക്കുവാ   വേഗം എന്തേലും   എടുത്ത്    താ….. കളിക്കുന്നവിടെന്നും   ഒന്നും   തിന്നാൽ കിട്ടില്ലേ???    അമ്മേ   ഇന്നും കൂടെ   അല്ലേ   ഉള്ളു    നാളെ   സ്കൂളിൽ    പോവണ്ടേ അല്ലേ……!

ആം   പോയി    കുളിച്ചിട്ട്     വാ  എന്നിട്ടേ എന്തേലും    കഴിക്കാൻ   തരുന്നുള്ളു   അമ്മ  പറയുന്നത്  കേട്ട്   ഞാൻ   തോർത്ത്‌ എടുത്ത്   കുളിമുറിയിലേക്ക്  ഓടി……

“ഞാൻ   സുമേഷ്    വീട്ടിൽ   അമ്മയും അച്ഛനും   പിന്നെ    അച്ഛന്റെ   അമ്മയും   ……… ഞാൻ   ഈ    വർഷം   Degree    പഠിക്കുന്നു    അമ്മ  സരോജനി   35   വയസ്സ്    വീട്ടിൽ തന്നെ   തയാൽ   കട   നടത്തുന്നു അച്ഛൻ   വിജേഷ്   42 വയസ്സ്    ഒരു കയർ   ഫാക്ടറിയിൽ   ജോലി   ചെയുന്നു”  ….

രാവിലെ    കളിക്കാനാ  പറഞ്ഞ്   പോകുന്നത്   അടുത്തുള്ള   പുഴയിൽ    പോയി     ചേച്ചിമാർ കുളിക്കുന്നതും    അലക്കുന്നതും ഒളിഞ്ഞ്    നോക്കി   സീൻ പിടിക്കലാണ്   പണി!!

ഞാൻ   കുളിമുറിയിൽ    കേറി  ഷർട്ടും    നിക്കാറും    അഴിച്ച്   മാറ്റി  എന്റെ   ചെറു   കുണ്ണ   എടുത്ത് കുലുക്കി   രാവിലെ  പുഴയിൽ  കണ്ട  കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ   ഓർത്ത്  വേഗത്തിൽ   കുണ്ണ   കുലുക്കിയടിച്ച് വാണപൽ   ചിറ്റിച്ചു…. വേഗം    കുളിച്ച്  അതെ   ഷർട്ടും   നിക്കാറും   ഇട്ട്   വേഗം   അടുക്കളയിലേക്ക്   വിട്ടു…… അപ്പോഴേക്കും  അമ്മ   ഭക്ഷണം  എടുത്തുവെച്ചിരുന്നു   ….  ഞാൻ      വേഗം     ഭക്ഷണം      ഒക്കെ   കഴിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *