അഞ്ചു, സച്ചു, സിനി എന്റെ ചേച്ചിമാർ 7 [PSYBOY]

Posted by

അഞ്ചു, സച്ചു, സിനി എന്റെ ചേച്ചിമാർ 7

Anju Sachu Sini Ente Chechimaar Part 7 | Author : Psyboy

Previous Part


 

Hai friends,

എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്റെ കഥകൾ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ശുഭദിനം നേരുന്നു. അക്ഷരതെറ്റുകൾ വന്നുപോകുന്നത് ക്ഷമിക്കണം. കഥ വൈകുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കഥയിൽ കളികൾ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും വായന സുഖം എന്നത് കണക്കിലെടുത്തു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

PSYBOY●●●

___________________________________________

തുടരാം….

രാവിലെ അമ്മ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. സമയം 7 മണി. സ്കൂളിൽ പൊക്കൻ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ഞായർ കഴിഞ്ഞ് തിങ്കൾ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി അവധി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അത് നടക്കാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഉറക്കമുണർന്ന് കുറച്ചു മടിയോടു കൂടിപ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചു ready ആയി വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബാക്കി കുട്ടി പെൺപടകൾ ഓരോരുത്തരായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. സ്കൂളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് പൊകുമെങ്കിലും തിരികെ വരവ് വേറെ സമയങ്ങളിലാണ്.

അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു shoe ഇടാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി. എനിക്ക് shoe ലേസ് കെട്ടാണ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പതിവായും അമ്മയാണ് കെട്ടിതരാറുള്ളത്. എന്നാൽ അന്ന് അമ്മ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു. രമ്യ വല്യമ്മക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമൃതയെ (രമ്യ വല്യമ്മയുടെ ഇളയ മകൾ) അമ്മയാണ് ഒരുക്കുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. ആ സമയത്തു സച്ചു ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ചേച്ചിയെ കണ്ട അമ്മ ലേസ് കേട്ടൽ പണി സച്ചു ചേച്ചിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ചേച്ചി റൂമിലേക്ക് വന്നു.

ഞാൻ : ഇന്നലെ എന്താ ഉറങ്ങിയത്?

ചേച്ചി : എടാ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കാത്തിരുന്നു പിന്നേ ഉറങ്ങിപ്പോയി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *