ശാന്തി മേനോൻ 4 [ഡോ.കിരാതൻ]

Posted by

ശാന്തി മേനോൻ ഒരു മകൾ 4

Shanthi Menon Oru Makal Part 4 | Author : Dr. Kirathan

Previous Part


 

രണ്ടു ദിവസ്സങ്ങൾക്കൂടി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തള്ളി നീക്കി. മുത്തച്ഛൻ മുറിയിലുള്ളതിനാൽ വാതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതിനാൽ ഞാനും ദേവകിയും അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കൂടി. അവൾ കുനിയുമ്പോൾ കാണാവുന്ന മുലച്ചാലും പിന്നിൽ വിരിയുന്ന കൊതവും കാമത്തെ വല്ലാതെ ഉണർത്തിയെങ്കിലും ഞാനത് അടക്കി. എന്തോ ഒരു കുറ്റബോധം പോലെ.

ആലീസുമായുള്ള പ്രണയമായിരുന്നു അതിന് കാരണം.

ആലീസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും അടുക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ വഴി നാളെ മുത്തച്ഛനെ ഡിസ്ച്ചാർജ്ജ് ചെയ്യുമെന്നറിഞ്ഞു.അവളെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിയ്ക്കാൻ കൊതി തോന്നുകയാണ്. ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിനായി അവളിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ വരാൽ  മത്സ്യത്തെ പോലെ വഴുതി മാറുന്നു. അതെന്നിൽ കൊടിയ ആഗ്രഹം കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയായി.

നാണപ്പൻ വക്കീൽ അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിൻെറ ഒരു അടക്കവും ഒതുക്കവും അമ്മയിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തച്ഛനോട് അടുക്കുന്നത് പോലെ വല്ലാത്ത അഭിനയമൊക്കെ നടക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൈസയോടുള്ള വല്ലാത്ത തരം അമ്മയുടെ ആർത്തി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.

അടുത്ത ദിവസ്സം മുത്തച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കെത്തി. പഴയ ആരോഗ്യമെല്ലാം വീണ്ടെടുത്ത അവസ്ഥ. കാലിന് നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വേദന ഉണ്ടെന്നൊഴിച്ചാൽ തീർത്തും പഴയ പ്രതാപിയായ കാർന്നോർ.

ഒരു ദിവസ്സം മുത്തച്ഛൻ ഒരാഗ്രഹം പറഞ്ഞു.

“….. എടാ ഞാൻ ശാന്തിയുടെ മുറിയിൽ ഒളി ക്യാമറ ഒരെണ്ണം വച്ചാലോ ..”.

മുത്തച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ തടഞ്ഞില്ല. തടഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ സമ്മതമെന്ന തലയാട്ടി. ആഗ്രഹം.

ഫോണെടുത്ത് മുത്തച്ഛൻ ആർക്കൊക്കെയോ വിളിച്ചു. പരിണിത ഫലമായി ഉച്ചയൂണിന് മുന്നേ ക്യാമറയും ഒരു വലിയ ടീവിയുമായി അതിന്റെ കമ്പനിക്കാർ വന്നു. ‘അമ്മ അന്ന് വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഏതോ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായണ്.

ടീവി മുത്തച്ഛന്റെ മുറിയിൽ വച്ചു.

” ….. അല്ലാ …. ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് വയറും കുണ്ടാമണ്ടിയും വേണ്ടേ …”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *