ഇനി എനിക്ക് കിണ്ണം പോലെ [ജീവൻ]

Posted by

ഇനി എനിക്ക് കിണ്ണം പോലെ

Eni Enikku Kinnam Pole | Author : Jeevan


 

കമ്പി   കഥകൾ    ആവശ്യത്തിലേറെ       വായിച്ച്    അതിൽ     നിന്നും        ഊർജം    ഉൾക്കൊണ്ട്        എന്റെ    ഒരു    എളിയ     പരിശ്രമം…

എനിക്ക്        ചോർന്നത്       പോലെ         എന്റെ       കൂട്ടുകാർക്കും      സംഭവിച്ചാൽ….

എന്റെ     െപാന്നു കൂട്ടുകാരികൾക്ക്        തങ്ങളുടെ      നടുവിരൽ        എങ്കിലും      പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ        തോന്നിയാൽ…

അതിൽ പരം      ഒരു       സായൂജ്യം    എനിക്ക്        ഉണ്ടാവാനില്ല….

ആദ്യ     സംരംഭമാണ്…

മുല്ലപ്പു      െകാണ്ട്       സ്വീകരിച്ചില്ലങ്കിലും        കല്ലെറിയല്ലേ    എന്ന്       ഒരഭ്യർത്ഥന       മാത്രം.

ഷീലയുടെ        ഭർത്താവ്      സച്ചിൻ      നാളെ           ഗൾഫിൽ    നിന്നും       ലീവിൽ      വരുന്നു

കുറച്ച്       ദിവസങ്ങളായി         അതിന്റെ         ത്രില്ലിലാണ്      ഷീല…

മണിക്കൂറുകൾ          എണ്ണി    കഴിയുകയായിരുന്നു…

ഇതിപ്പോ       ഇങ്ങ്       എത്തി …

നാളെ         3.50 നുള്ള        ഫ്ലയിറ്റിൽ         നെടുമ്പാശേരിയിൽ   വിമാനം       ഇറങ്ങും.., ” കള്ളൻ “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *