മഞ്ജു എന്റെ പാതി 2 [RESHMA RAJ]

Posted by

മഞ്ജു എന്റെ പാതി 2

Manju Ente Paathi Part 2 | Author : Reshma Raj | Previous Part


 

എംസി മാധവ മേനോൻ (മിഥുൻ്റെ അച്ഛൻ) 50
മീനാക്ഷി (അമ്മ) 45
മിത്ര മാധവമേനോൻ. (ചേച്ചി) 27
മിഥുൻ മാധവമേനോൻ 23
രാഹുൽ (അളിയൻ) 30

മോഹനൻനായർ (മഞ്ജുവിൻ്റ അച്ഛൻ) 52
ബിന്ദു ( അമ്മ) 46
മഹേഷ് നായർ ( ചേട്ടൻ) 28
മഞ്ജു നായർ 26
മനു നായർ (അനിയൻ) 21

അപ്പോഴേക്കും കോട്ടേഴ്സിന് മുന്നിലേക്ക് മഞ്ജുവിൻ്റ വീട്ടുകാർ വന്ന വാഹനം കടന്നു വന്നു…

മഞ്ജുവിൻ്റ വീട്ടിൽ നിന്നും വന്നത് ഒരു റെഡ് സ്വിഫ്റ്റ് കാറിൽ ആയിരുന്നു…

മഞ്ജുവിൻ്റ അച്ഛനും എൻ്റ അച്ഛനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു….

ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്നും മഞ്ജുവിൻ്റ ചേട്ടൻ മഹേഷ് ഇറങ്ങി…

അച്ഛാ എന്നാല് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം…

അപ്പോഴേക്കും സംസാരം മതിയാക്കി എല്ലാവരും പരസ്പരം യാത്ര പറഞ്ഞു…

എന്നിട്ട് കാറിൻ്റെ മുൻപിലെ സീറ്റിലേക്ക് മഞ്ജുവിൻ്റ അച്ഛൻ മോഹനൻ നായർ കയറി ഇരുന്നു പുറകിൽ അമ്മ ബിന്ദുവും അനിയൻ മനുവും കൂടെ അവളും കയറി യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി….

മഞ്ജുവിൻ്റ യാത്ര പറച്ചിൽ എൻ്റ ഉള്ളിൽ ഒരു വിങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കി , ഒരു പോലീസ് കാരൻ ആണെന്ന് പോലും ഞാൻ മറന്നു…

അപ്പോഴേക്കും അമ്മയുടെ വിളി എന്നെ ഉണർത്തി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *