ജലവും അഗ്നിയും 8 [Trollan]

Posted by

ജലവും അഗ്നിയും 8

Jalavum Agniyum Partg 8 | Author : Trollan | Previous Part


നടന്ന് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക് പോയെ.

അർച്ചമ്മ ഓരോന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുക ആയിരുന്നു നാട്ടിലെ വിശേഷം ഒക്കെയും.

അപ്പോഴാ കാർത്തികയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞെ.

“അർച്ച കുട്ടി നിന്റെ പൊന്നാര ചേട്ടൻ അല്ലെ ആ വരുന്നേ.

ഇവനെ ഒന്ന് പരിജയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കടി.”

ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു.

“അതെന്ന ഓടക് വല്ലതും ഉണ്ടോ?”

അതിന്റ ഉത്തരം അർച്ചമ്മ പറഞ്ഞു തന്നു.

“രണ്ടും ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ബെറ്റ് വെച്ചത് ആണ് പിന്നെ രണ്ടാളും മിണ്ടിട്ട് ഇല്ലാ.

എന്നോട് ആണേൽ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലാ എന്താ കാര്യം എന്ന്.”

അപ്പോഴേക്കും അയാൾ അടുത്ത് വന്നു. കാർത്തികയുടെ അച്ഛൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു.

അയാൾക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു.

അപ്പൊ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കാർത്തികയുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു.

“നന്ദൻ…..

നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു..15വർഷം മുൻപ്.

ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു മരുമകൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മകൻ.

അപ്പൊ..

എന്റെ മകനും നാട്ടിൽ ഉണ്ട്.

ആരാ ജയിക്കുന്നെ എന്ന് നോക്കാം.

വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക് വാ.”

എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി.

അർച്ചമ്മക് വിശോസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

കാർത്തികയുടെ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി.

“എന്താ ഏട്ടാ നിങ്ങളുടെ ബെറ്റ്??

എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം.”

കാർത്തികയുടെ അച്ഛൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

“നിന്റെ ചേട്ടൻ കളരി ലെ വലിയ ആൾ അല്ലെ.

അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കുടിച്ച് കൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റ് വെച്ച് പോയി.

നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആണ്മകളിൽ ആർക് ആണ് അയോദ്ധന കലയിൽ ശക്തൻ എന്ന്.

പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് പെണ്മക്കൾ അല്ലേടി ഉണ്ടായേ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *