വെള്ളികെലുസ് 3 [Virajika]

Posted by

വെള്ളികെലുസ് 3

Vellikolusu Part 3 | Author : Virajika | Previous Part


 

എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരുപാട്……..

ഒരു വെട്ടി പെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി എന്ത് എന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എണിറ്റു എന്നിട്ട് എന്റെ തുണികൾ എടുത്ത് ഇട്ടൻ തുടങ്ങി.
ചേച്ചി:ടാ നീ എവിടെയാ പോക്കൂന്നത്ത്.
ഞ: അത് ചേച്ചി ഞാൻ വിട്ടിൽ….
ചേച്ചി:ആ ഇപ്പം വിട്ടാം കിടക്കടാ അവിടെ.
ചേച്ചിയുടെ ഈ രുപം കണ്ട് ഞാൻ പെടീച്ചു.
ഞാൻ കിടന്നു ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ ചുണ്ടിൽ പിടിച്ചു. ചേച്ചി:ടാ നിനക്ക് കാല് പ്രിയം എന്ന് മുതൽ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ നീ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുംമില്ല നിന്റെ കാര്യം നിന്റെ അമ്മായോട് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറയുമായിരുന്നു.. പേടി കുറിച്ച് മാറിയ ഞാൻ: ചേച്ചി അമ്മ യോട് പറയില്ല.
ചേച്ചി: ടാ ഇല്ല പറയില്ല സത്യം..
ഞ: നന്ദി ഉണ്ട് ചേച്ചി.
ചേച്ചി: ഞാൻ ചോദ്ദിച്ച കാര്യം പറയ് ..
ഞ: അത് ചേച്ചി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു കാലം മുതൽ ഉണ്ട്..
ചേച്ചി:അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാല് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം?? .
ഞ: അത് ചേച്ചി കാല് മാത്രമല്ല അതിൽ കൊലൂസും വേണം പിന്നെ നല്ല വെളുത്ത് കാല് നല്ലാത്ത് പോലെ സൂക്ഷിക്കണം.
ചേച്ചി: പ്രത്യേകിച്ച്.???ഞ: അത് ചേച്ചി അടുത്ത വിട്ടിൽ ടിവി കാണാൻ പോക്കും ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു ചേച്ചി വന്നു ആ ചേച്ചിയുടെ കാല് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്…… ചേച്ചി: കാരണം??
ഞ:ആ ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉള്ള കാല് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു വോള്ളി പാദസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോലൂസിൽ ചെറിയ കല്ല് വെച്ചായിരുന്നു അതിനെകാൾ സുന്ദരം ആ കാല് ആയിരുന്നു അതികം തടി ഇല്ലാത്ത വൊള്ളൂത്ത കാലയിരൂന്നു അത് നീടി വെച്ച് ടിവിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരൂന്ന ചേച്ചി ഇടയ്ക്ക് കാലിന്റെ തള്ളവിരൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അനക്കും ആ സമയം എനിക്ക് വല്ലാത്തെ വരും അന്ന് തുടങ്ങിയ എന്റെ കാല് പ്രിയം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *