മോഡേൺ മാര്യേജ് [കിങ് ക്വീൻ]

Posted by

മോഡേൺ മാര്യേജ്

Modern Marriage | Author : King Queen


ഹായ് ഇത് ഒരു ഫെടോം ബേസ്ഡ് കഥ ആണ്.

കഥയും ജീവിതവും 2 ഉം 2 ആയി കാണാൻ ഉള്ള ബോധം, വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലം കമ്പികഥ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു………

കഥയിലോട്ടു കടക്കാം

ഇത് ജെസ്സിയുടെയും ജോസഫ്  ന്റെയുണ് കഥ ആണ്.

2പേരും മീഡിയം ക്ലാസ്സ്‌ ഫാമിലി ആണ്.

ജെസ്സിയുടെ പപ്പാ ആർമിയിൽ ആണ്. റിട്ടയേർമെന്റ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ജെസ്സിയുടെ അമ്മ 10 വർഷം മുൻപ് മരിച്ചു.

ജെസിക്ക് ഒരു ഏട്ടൻ ഉണ്ട്. പുള്ളി യും ആർമിയിൽ ആണ്.

വിവാഹം കഴ്ഞ്ഞു.

ജെസ്സി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം. ജെസ്സിയുടെ അച്ഛന്. മകനോടൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ സേട്ടൽഡ് ആവാൻ.

ജോസഫ്  3  ആൺ  മക്കൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മൂത്തത് ആണ്.

അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒരുപാട് പേടിച്ചു വളർന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആണ്…..

കുറെ പറമ്പ് ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ ജോസഫ് ന്റെ അച്ഛൻ…..

പുള്ളി എല്ലു മുറിയെ പണി എടുത്തിട്ട് ആണ്…10 acre റബ്ബർ തോട്ടം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേ…..

ജോസഫ്,2 അനിയൻ മാരും കൂടെ ആണ് അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നത്…..

28 തികഞ്ഞ ജോസഫ് നെ പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു. ഒരു കുടുംബസ്ഥൻ ആക്കണം എന്നാണ് ജോസഫ്ന്റെ അച്ഛൻ ജോർജന്റ് ആഗ്രഹം.

അങ്ങനെ ആണ്.

ജെസ്സിയുടെ ആലോചന ജോസഫ്  നു വന്നത്.

അവരുടെ കുടുംബം കൂടി സംസാരിച്ചു.

മനസ്മ്മതം ജൂലൈ മാസം വെച്ച്.

മിന്നു കേട്ടു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

“ജെസ്സി കുറിച്ച് പറയുകയാണെകിൽ.

കാണാൻ നല്ല ഉയരം ഉണ്ട്. ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ മോളല്ലേ.

6 അടി ഉയരം.

കാണാൻ വെളുത്തു സുന്ദരി.36 ഡി മുല

95 സൈസ് ഇടുപ്പ്.

വളരെ വടിവുള്ള നല്ല മോർഡൻ ” ചരക്കു…….

കണ്ടാൽ ആരും അവളുടെ ശരീരം കണ്ടു വാ പൊളിച്ചു നില്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *